Prof. Heiner Flassbeck: Kryzys euro i przyszłość Unii Europejskiej

Czy za obecny kryzys odpowiada szaleństwo rynków finansowych, rozrzutność europejskiego Południa, a może upór elit rządzących krajów Północy, niewolniczo wiernych błędnym dogmatom? O realnych źródłach europejskich kłopotów, o niemieckiej współodpowiedzialności za obecną sytuację, wreszcie o szansach na uratowanie zjednoczonej Europy mówić będzie Heiner Flassbeck, niemiecki profesor ekonomii, wieloletni dyrektor ekonomiczny Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), obecnie założyciel niezależnego portalu ekonomicznego Flassbeck-Economics, autor m. in. książek Gescheitert. Warum die Politik vor der Wirtschaft kapituliert (2009), Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts (2010) oraz Dziesięć mitów kryzysu, która ukaże się już wkrótce nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Prof. Heiner Flassbeck (Division on Globalization and Development Strategies UNCTAD, Geneva)

Część 1

Część 2