Prof. Zygmunt Bauman „Wyzwania stulecia” – Inauguracja Instytutu Studiów Zaawansowanych

Wykład prof. Zygmunta Baumana „Wyzwania stulecia” zainauguruje Instytut Studiów Zaawansowanych, powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją twórców Instytutu jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej.

Tytułowe wyzwania stulecia dotyczą według prof. Baumana rażących i wciąż rosnących nierówności ekonomicznych zestawionych z całym szeregiem potocznych, acz błędnych przekonań dotyczących: kompulsywnego dążenia do szczęścia jednostek, co nie składa się w żaden sposób na dobro wspólne; wszechobecnej konkurencji i rywalizacji pomiędzy ludźmi w każdej sferze życia społecznego; uznania konsumpcji za najbardziej adekwatny instrument dążenia do szczęścia; i wreszcie: wąsko pojętego wzrostu gospodarczego jako jedynego panaceum na wszelkie problemy społeczne.

Odpowiedzi na te wyzwania należy szukać poprzez budowanie solidarności między ludźmi i instytucji, które sprzyjać będą tworzeniu więzi społecznych. Profesor Bauman zwraca także uwagę na konieczność ponownego „ożenku mocy z polityką”, tzn. stworzenia instytucji politycznych mogących przeciwstawić się anonimowym siłom rynku. Inspiracją do takich działań może być Richard Sennet z jego wizją „nieformalnej otwartej współpracy” jako zasadniczego modus vivendi (nie ma gotowych struktur, tylko wypracowywane w praktyce; cele są przedmiotem negocjacji; od deliberacji ważniejsze jest wspólne działanie).

prof. Zygmunt Bauman – socjolog, filozof, eseista, emerytowany profesor uniwersytetu w Leeds, jeden z najwybitniejszych intelektualistów współczesności, myśliciel społeczny, autor licznych książek, m.in. Płynnej nowoczesności, Globalizacji czy Etyki ponowoczesnej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania audio i obejrzenia zapisu wideo oraz galerii zdjęć ze spotkania.