prof. Ash Amin: Arts of the Political

Arabska Wiosna i ruchy Occupy wyrwały „polityczność” z objęć „polityki jaką znamy” — odgórnej, wpisanej w ustalone reguły, zamkniętej w horyzoncie teraźniejszości. Profesor Ash Amin, autor książki Arts of the Political pokazuje, jak lewica XXI wieku mogłaby wynaleźć się na nowo — stworzyć przekonujące wizje emancypacji, inspirować nowe tożsamości, wzbudzać emocje i pragnienia, przede wszystkim jednak budować organizacje przekładające roszczenia na polityczną praktykę — wzorem wielkich ruchów sprzed stulecia, od sufrażystek po związki zawodowe i socjaldemokrację.

Wykład odbywa się w ramach seminarium „Kultura i rozwój”. Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Hausner.