Piotr Buras

Pożegnanie z francusko-niemiecką Europą?

Przeciąganie liny między Francją a Niemcami to w Unii Europejskiej nic nowego. Czy zatem dziś należy się obawiać – zamiast hegemonii karolińskiego tandemu nad resztą kontynentu – rozpadu sojuszu dwóch mocarstw? Czy Niemcy poradzą sobie w warunkach ciągłej improwizacji, gdy przestaje działać „Europa reguł”, zorganizowana przecież na niemiecką modłę? Ambitne plany prezydenta Macrona – dla strefy euro, polityki obronnej, stosunków z Rosją, z Chinami i transatlantyckich – także idą w poprzek interesów Berlina.

O tym, dokąd nas zaprowadzi napięcie między asertywną Francją i zachowawczymi Niemcami i co z tego wynika dla polityki Polski w Europie będziemy rozmawiać na marginesie tekstu Piotra Burasa, dyrektora warszawskiego biura ECFR.

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Cianciara (Instytut Studiów Politycznych PAN), Adam Traczyk (Global.Lab).

Spotkanie w ramach projektu „Zmiana kursu, przyspieszenie czy katastrofa? Niemiecki okręt na unijnym morzu a polskie dylematy w Europie”. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwojga recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na około tydzień przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 7 października, w godz. 16.45-19.00.
Miejsce: Jewish Community Center, Warszawa ul. Chmielna 9a

Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza udostępnionego na tej stronie.
Termin zgłoszeń mija 3 paździenika 2019.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PIOTR BURAS – dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations, zajmuje się polityką niemiecką w UE i zagadnieniami Unii Europejskiej.  Autor książki „Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo” (2011).