Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Polska wojna o szkołę. Wartości, interesy, dynamika polityczna

Wdrażana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma oświaty oznacza likwidację gimnazjów i daleko idące zmiany programowe. Plany te budzą wielkie kontrowersje wśród opinii publicznej i sprzeciw ze strony części zawodowych organizacji nauczycielskich, środowisk rodziców, ale także reprezentantów samorządów. Jakie, obok animozji partyjnych, konflikty interesów i wartości grają rolę w polskiej wojnie o szkołę? Czy rodzice, nauczyciele i władze lokalne mogą zbudować – trwalszy niż opór wobec jednej reformy – sojusz na rzecz jakościowych usług publicznych? Jaki potencjał polityczny tkwi w takim konflikcie i czy może on być zaczynem nowego ruchu społecznego? Wreszcie, czy tradycyjną mobilizację związkową można pogodzić z komunikacją i organizacją społeczną XXI wieku?

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów: Mirosława Sielatyckiego, dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, i Jakuba Rzekanowskiego, redaktora naczelnego „Głosu nauczycielskiego”.

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek 1 czerwca w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

AGNIESZKA DZIEMIANOWICZ-BĄK – z wykształcenia filozofka i pedagożka, z zawodu badaczka społeczna. Od lat zaangażowana na polu edukacji – m.in. badała działalność oświatową samorządów, działała w organizacjach aktywizujących młodzież z małych miast, zakładała przedszkola na terenach wiejskich.