dr hab. Iwona Kurz

„Dobra zmiana” w kulturze: „kop w górę” i polityka patriotyczna

Polityce kulturalnej rządu PiS chciałabym się przyjrzeć szeroko, uwzględniając także kontekst działań innych niż „branżowe” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To, co minister Piotr Gliński nazwał “korektą” w odniesieniu do działań swojego resortu, ma wymiar retoryczny, wiążący się z całkowitą zmianą języka mówiącego o kulturze, i pragmatyczny, dotyczący decyzji instytucjonalnych i finansowych. Symboliczne dowartościowanie dziedziny kultury idzie tu w parze z jej całkowitą instrumentalizacją, a jedynym podmiotem aktywnym na tej scenie staje się naród („warto być Polakiem”). Moim celem jest rekonstrukcja przesłanek dla tej polityki, jej założeń i celów – oraz jej realizacji. Pytanie o konsekwencje pozostaje otwarte.

Recenzent: dr Mikołaj Lewicki.

 

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w środę, 13 czerwca, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 30 maja 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR HAB. IWONA KURZ – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej UW, wcześniej kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej (2006–2014). Współpracuje także z Zespołem Kultury XIX wieku i Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender.