Rafał Woś

Nie tylko Piketty. Czego nas uczą współczesne badania na temat nierówności ekonomicznych? I czy mają dziś jakiś polityczny sens?

O czym?
Prócz klasycznej pracy Piketty’ego (2014) na rynku pojawiło się w ubiegłych latach szereg ważnych wystąpień poświęconych problemom nierówności. Są takie które po prostu kontynuują i rozwijają dzieło Francuza (Saez, Zuckman, Alvaredo). Niektóre nakazują rozmawianie o nierównościach w kontekście globalnym (Milanovic 2016). Inne szukają ponadczasowych historycznych mechanizmów rządzących dynamiką nierówności na przestrzeni dziejów (Scheidel 2017). Jeszcze inne koncentrują się na pragmatycznych strategiach zmniejszania nierówności tu i teraz przy pomocy dostępnych zasobów (Atkinson 2015). Celem seminarium byłoby krytyczne przeanalizowanie tych prac, zapoznanie polskiego odbiorcy z ich wynikami  i zainicjowanie na ich temat pogłębionej dyskusji.

Po co?
Plan minimum polega na walorze poznawczym. Celem ambitniejszym jest jednak inspirowanie polskiej lewicy (politycznej, akademickiej, publicystycznej) by odpowiedziała sobie na kilka fundamentalnych pytań związanych z nierównościami. Na ile są one funkcjonalne? Czy należy się ich obawiać? Na ile dyskutowane na zachodzie środki zaradcze dają się przeszczepić na polski grunt? Czy lewica powinna wysoko podnosić ten wątek?

 

TEMATY SPOTKAŃ:

 1. Trzeba rozmawiać o nierównościach. Zanim nas zabiją.
 2. Stan badań nad nierównościami (przed Pikettym)
 3. Stan badań nad nierównościami (po Pikettym)
 4. Nierówności w Polsce. Co już wiemy?
 5. Nierówności w Polsce. Czego jeszcze nie wiemy?
 6. Jak rozmawiać o nierównościach z lewicą?
 7. Jak rozmawiać o nierównościach z nielewicą?

LITERATURA PODSTAWOWA:

 • Thomas Piketty. Kapitał w XXI wieku. (2015)
 • Anthony Atkinson. Nierówności. Co da się zrobić? (2017)
 • Branko Milanovic. Global inequality (2016)
 • Walter Scheidel. The Great Leveller (2017)
 • Goran Therborn. Nierówność, która zabija. (2015)
 • Richard Wilkinson, Kate Pickett. Duch równości (2011)
 • Kenneth Scheve, David Stasavage. Taxing the Rich. (2016)

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, we wtorki, w godzinach 18.00-19:30, począwszy od 17 października 2017.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
2017:
17.10, 31.10, 7.11, 28.11, 19.12
2018: 9.01, 30.01

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2017.

Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rafał Woś – publicysta ekonomiczny „Polityki”, pisze również w „Dzienniku Gazecie Prawnej”; wykładowca Collegium Civitas i laureat Nagrody im. Dariusza Fikusa 2015. Autor książek Dziecięca choroba liberalizmu (2014) oraz To nie jest kraj dla pracowników (2017). Przygotowuje doktorat na temat polskiej transformacji neoliberalnej.