dr Karolina Krasuska

Mr. Macho: Donald Trump, gender i wybory prezydenckie

Niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w USA nie ma wątpliwości, że rok 2016 oznacza przełom dla polityki amerykańskiej. Kandydat Partii Republikańskiej głosi hasła i postulaty, na jakie dotychczas pozwalał sobie wyłącznie polityczny margines: obok wymierzonego w Latynosów i muzułmanów rasizmu oraz gospodarczego populizmu, trzecim lejtmotywem jego przekazu jest mizoginia. I trudno tu mówić o przypadku, gdy w sondażach przegrywa we wszystkich niemal grupach badanych, z wyjątkiem jednej: białych mężczyzn bez wykształcenia wyższego. Antykobiecy język i poglądy zdają się być poważną siłą napędzającą jego poparcie. Dr Karolina Krasuska z Ośrodka Studiów Amerykańskich czyta przekaz i wizerunek Trumpa z perspektywy feministycznej szukając przyczyn uwodzącej jego elektorat siły patriarchalnego seksizmu.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się we wtorek 6 grudnia 2016, godz. 16:30-19:00.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 października 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR KAROLINA KRASUSKA – adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, współpracuje z Zespołem „Literatura i Gender” IBL PAN i Krytyką Polityczną. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz UW w ramach Programu „Nowoczesny Uniwersytet”. Jej zainteresowania obejmują: teorię gender/queer, metodologię kulturoznawstwa, żydowskość w literaturze północnoamerykańskiej, komparatystykę literacką. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Anglistyki i w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniła na wydziale kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2010). W latach 2005-2007 była członkinią grupy badawczej „Płeć jako kategoria wiedzy” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w ramach której w czerwcu 2007 współorganizowała międzynarodową konferencję „De/konstrukcje okcydentalizmu”. Przełożyła Uwikłanych w płeć Judith Butler.Autorka m.in. Płeć i naród: Trans/lokacje. Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy (Wyd. IBL PAN).