prof. Ewa Łętowska

Moc i niemoc państwa prawa

Dlaczego idea państwa prawa budzi w Polsce taki opór? A może to tylko jej niezrozumienie? Jakie czynniki – ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe – decydują o akceptacji dla rządów prawa? Czy porządek międzynarodowy i obecność w strukturach europejskich wystarczą, aby prawo w Polsce obowiązywało w zgodzie z duchem i z literą Konstytucji lub aktów założycielskich UE?.Jaki jest związek między państwem prawa a demokracją – i w jakiej jej wersji? Jak określić komponenty państwa prawa i jakie jest w nim miejsce dla każdej z władz? Jakie znaczenie ma państwo prawa i jego poszczególne komponenty dla myśli socjologicznej, ekonomicznej, psychologii? Manipulacje polityki wokół państwa prawa. Problem relacji między państwem prawa a brakiem realnie funkcjonującego rynku idei (infotaiment).

Wokół tych pytań będzie się koncentrować rozmowa-dyskusja prowadzona w czasie serii spotkań, których zadaniem jest weryfikacja – dla prawnika – paradygmatów nauki prawa z punktu widzenia dziedziny wiedzy rozmówcy, zaś dla zaproszonego gościa – istnieje możliwość uzyskania argumentów weryfikujących lub falsyfikujących twierdzenia i paradygmaty uprawianej dyscypliny dla której prawo tworzy otoczkę w obrębie której działa społeczeństwo i gospodarka.

Profesor Ewa Łętowska wraz z zaproszonymi gośćmi – socjologami, psychologami, ekonomistami – będzie dyskutować o społeczny podłożu różnych paradygmatów państwa prawa i o politycznych okolicznościach, które sprzyjać mogą jego destrukcji.

Wśród gości:
1.03: prof. Jerzy Hausner (wyjątkowo o godz. 16:00)
15.03: dr Hanna Dębska
12.04: prof. Elżbieta Mączyńska
26.04: prof. Krystyna Skarżyńska
10.05: prof. Jacek Raciborski
7.06: prof. Iwona Jakubowska-Branicka
21.06: prof. Mirosława Marody

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, we wtorki, w godzinach 16.30-18.30, począwszy od 1 marca 2016.

Terminy spotkań:
2016: 1.03, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 7.06, 21.06

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

prof. Ewa Łętowska – profesor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), specjalistka ds. prawa cywilnego i konstytucyjnego; pierwsza polska Rzeczniczka Praw Obywatelskich (1987-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) oraz Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011); autorka wielu podręczników, prac naukowych i książek popularyzatorskich, m. in:Podstawy prawa cywilnego (1993), Po co ludziom konstytucja (1994), Prawo umów konsumenckich (1999), Rzeźbienie państwa prawa (2012), O prawie i mitach (2013).