Sławomir Sierakowski

Mit komunizmu, mit kapitalizmu, mit Miłosza

„Co nie jest biografią, nie jest w ogóle” powiedział Stanisław Brzozowski, żeby podnieść znaczenie idei, które przeszły przez czyjeś doświadczenie i tak udowodniły swoją prawdziwość lub jej zaprzeczyły. Okołobiurkowym abstrakcjom filozofów nie zweryfikowanym przez życie ufać nie należy. Dlatego o komunizmie i kapitalizmie porozmawiamy korzystając z doświadczenia intelektualisty, który swą biografią objął cały XX wiek i zostawił po sobie wiele pism o komunizmie i kapitalizmie. Czy właściwie zrozumianych? Dlaczego na Zachodzie „Zniewolony umysł” został zrozumiany inaczej niż w Polsce? Dlaczego jego wydawca Jerzy Giedroyć uważał książkę za fałszywą? I dlaczego teksty Miłosza o kapitalizmie nie spotkały się niemal w ogóle z zainteresowaniem krytyki ani publicystyki polskiej, choć było ich więcej niż Miłosz napisał o komunizmie? Na zajęciach będziemy rozmawiać o tym jak zmitologizowano Miłosza i co nam to mówi o najważniejszych ideach XX wieku, a także polskiej tożsamości. Poczytamy jego pisma, jego polemistów, a także klasykę krytyki kultury, zaczynając od „Mitologii” Rolanda Barthes’a.

SŁAWOMIR SIERAKOWSKI – założyciel „Krytyki Politycznej”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego i dyrektor Instytutu Studiów Zaawansowanych. Socjolog, publicysta. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą m.in. amerykańskiego The German Marshall Fund, uniwersytetów Princeton, Yale i Harvarda, a także Instytutu Nauk o Człowieku. Jego teksty ukazują się m.in. na łamach „Polityki”, „Gazety Wyborczej”, „The New York Times” i „Guardian”.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 18:00-19:30, począwszy od 20 lutego 2017.

Terminy spotkań:
2017: 20.02, 6.03, 20.03, 27.03, 18.04 (wyjątkowo wtorek!), 24.04, 29.05

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rekrutacja