dr Mikołaj Lewicki

Kultura i rozwój: Czy to da się uwspółmiernić? Między budową autostrad a ulotnymi znaczeniami kultury

Nadchodzące seminaria będą dyskusją przede wszystkim o tym, jak oceniać i gdzie szukać efektów inicjatyw kulturowych. Czy w ogóle powinniśmy wyznaczać i brać pod uwagę działalność kulturową jako proces, któremu można wyznaczać inne cele niż autoteliczna wartość kultury? Czy funkcje działalności kulturalnej podlegają wartościowaniu i uwspółmiernianiu z innymi funkcjami i wartościami społecznymi? Jeśli tak, to jakie mechanizmy sprzyjają podtrzymywalności inicjatyw i ich oddziaływaniu na społeczne środowisko, w którym powstają?

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

TEMATY SPOTKAŃ:

18.10, środa, 16:30
working paper: prof. Rafał Drozdowski (UAM) „Dlaczego trudno brać kulturę na serio?”
Komentarze wygłoszą: dr Katarzyna Wojnar, dr Ewa Banaszak

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się raz w miesiącu. Można zgłosić zainteresowanie wybranym tematem (wskazując konkretne zajęcia w formularzu zgłoszeniowym, w części uzasadnienie).

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
1. spotkanie: środa, 18 października, 16:30-19:00
ew. dodatkowe spotkania – do potwierdzenia.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru na semestr letni mija 8 października 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

DR MIKOŁAJ LEWICKI – Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teoriami modernizacji, teoriami dyskursu, socjologią ekonomiczną, ekonomią polityczną, antropologią gospodarki, teorią mediów i komunikacji. Kierownik projektu badawczego „Kultura i rozwój” prowadzonego przez ISZ w 2016 roku.