prof. Jerzy Hausner, Igor Stokfiszewski

Kultura i rozwój

Prowadzenie: Igor Stokfiszewski we współpracy z prof. Jerzym Hausnerem

Współczesne pojmowanie kategorii rozwoju opiera się na przekonaniu o tożsamości rozwoju gospodarczego i społecznego, a za główne kryterium rozwojowe przyjmuje się szeroko rozumianą jakość życia. Warunkiem rozwoju jest umiejętne wykorzystanie kapitałów twardych (w tym kapitału finansowego) oraz miękkich (osadzonych w ludziach i w relacjach społecznych). Obszarem wytwarzania miękkich kapitałów jest kultura pojmowana jako zasób dziedzictwa wcześniejszych pokoleń oraz jako zbiór praktyk społecznych, służących symbolizowaniu rzeczywistości, samowyrażaniu się jednostek, komunikowaniu z innymi, współdziałaniu i współpracy. Rozwój warunkowany jest twórczym przeobrażeniem dziedzictwa kulturalnego i tworzeniem warunków dla wyłaniania się praktyk kulturowych. Seminarium „Kultura i rozwój” omawia inicjatywy z obszaru kultury pod kątem ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy.

Program seminariów Kultura i rozwój zainaugurowany został w roku 2012 przez prof. Jerzego Hausnera. Zajęciom seminaryjnym towarzyszą badania i konferencje mające za zadanie przyjrzeć się rozwojowemu potencjałowi różnych (często oddolnych i nieformalnych) praktyk kulturowych i kulturalnych, form ich organizowania się i instytucjonalizowania, w celu sformułowania hipotez odnośnie relacji pomiędzy kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Na początku roku 2016 ukaże się książka podsumowująca dotychczasowe poszukiwania – Kultura i rozwój pod red. prof. Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej i Igora Stokfiszewskiego.

W roku akademickim 2015-2016 seminaria Kultura i rozwój ukierunkują się na trzy obszary. W ramach kontynuacji badań nad nowymi inicjatywami kulturalnymi sięgniemy po przykłady międzynarodowe. Wśród omawianych ośrodków znajdą się m.in. Les Têtes de l’Art (Marsylia, Francja) oraz Pogon (Zagrzeb, Chorwacja). Drugi obszar, jakim zajmiemy się podczas tegorocznych seminariów to teatr. Gośćmi seminarium będą m.in. dyrektorzy stołecznego Teatru Powszechnego oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Punktem wyjścia do rozmów o teatrze będzie projekt POP-UP realizowany pod opieką kuratorską Grzegorza Niziołka i Agaty Siwiak we współpracy z Agencją Artystyczną GAP i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Projektowi towarzyszyć będzie konferencja w Instytucie Teatralnym w Warszawie, stanowiąca pole refleksji nad społecznymi i instytucjonalnymi wyzwaniami stojącymi przed teatrem w Polsce. Trzeci obszar, na jakim skupione będzie tegoroczne seminarium to polityki publiczne. Już przy okazji rozmów o teatrze zagadnienie to pojawi się w polu naszej refleksji. Jednak omówienie prac nad wdrożeniem stołecznego Programu Rozwoju Kultury oraz Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy pozwolą mu w pełni wybrzmieć i staną się dla nas okazją do refleksji nad zastosowaniem perspektywy kultury oddziałującej pro-rozwojowo w celu kształtowania polityk publicznych.

Sugerowane materiały:

Kultura, rozwój, gospodarka, miasto:
• Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. | do pobrania: http://nck.pl/aktualnosci-badawcze/296602-kultura-a-rozwoj-bezplatny-podrecznik/
• Build the City: Perspectives on Commons and Culture, edited by Charles Becket, Lore Garbiel, Vivien Paulissen, Joanna Tokarz-Haertig, Igor Stokfiszewski, European Cultural Foundation & Krytyka Polityczna, Amsterdam/ Warsaw 2015.

Teatr:
• Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, przeł. Edyta Kubikowska, Instytut Teatralny, Centrum Kultury w Lublinie, Warszawa-Lublin 2014. | http://issuu.com/instytut.teatralny/docs/draganklaic_all | do pobrania: http://www.250teatr.pl/biblioteka,37,czytelnia.html

Konferencje Kultura i rozwój (2013, 2014):

Międzynarodowa Konferencja Kultura i rozwój (Warszawa, 27 listopada 2013)
• Katalog: http://issuu.com/marcinnowicki6/docs/issue_solo2
• Wideo – otwarcie konferencji: Edwin Bendyk, prof. Jerzy Hausner, Igor Stokfiszewski: https://www.youtube.com/watch?v=iOo3PbR5qaQ
• Wideo – wykład prof. Johna Urry z Lancaster University (Wielka Brytania)  Alternatywne wersje przyszłości i kultury po epoce węgla: https://www.youtube.com/watch?v=PUgPw4D-G0w
• Wideo – panel podsumowujący konferencję: Joanna Kasha, prof. Anna Giza, Edwin Bendyk, prof. Jerzy Hausner, Igor Stokfiszewski: https://www.youtube.com/watch?v=ZNLPnWsZL_I

2. Konferencja Kultura i rozwój (Warszawa, 25 listopada 2014)
• Katalog: http://issuu.com/krytykapolityczna/docs/kir2014
• Relacja z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=3jHAcuR7h6M
• Wideo – otwarcie konferencji: Igor Stokfiszewski, Krzysztof Dudek; wystąpienie prof. Jerzego Hausnera: https://www.youtube.com/watch?v=DkwZF8mGIN8
• Wideo – referat Edwina Bendyka W stronę metakultury rozwoju: https://www.youtube.com/watch?v=NqJv6haM2fk
• Wideo – panel podsumowujący konferencję: Edwin Bendyk, prof. Monika Kostera, Igor Stokfiszewski: https://www.youtube.com/watch?v=o2G1wnm5tl8

Prof. Jerzy Hausner Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu:
• Wideo – wystąpienie prof. Jerzego Hausnera Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu oraz dyskusja z udziałem prof. Hausnera, Bogny Świątkowskiej, Michała Sutowskiego i Igora Stokfiszewskiego, inauguracja roku akademickiego 2014-2015 w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie (14.10.2014): https://www.youtube.com/watch?v=TfYJwTe96Ac

 

PROGRAM SEMINARIÓW:
13.10 – seminarium organizacyjne
Omówienie programu na nadchodzący semestr
Zapoznanie nowych uczestników z dotychczasowym przebiegiem programu Kultura i rozwój

27.10 – Paweł Wodziński (Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy)
Polityczność instytucji sztuki. Co po instytucji krytycznej?
http://www.teatrpolski.pl/polityczno%C5%9B%C4%87-instytucji-sztuki.html;
http://www.teatrpolski.pl/assets/images/Festiwal%20Prapremier/program_Sympozjum_PL_www.pdf;
Marta Keil, „Teatr – instytucja krytyczna”: http://www.teatrpolski.pl/teatr-instytucja-krytyczna,-marta-keil.html;
Tekst programowy TPB: http://www.teatrpolski.pl/manifest-tpb.html.

10.11 – Innowacje w zarzadzaniu organizacjami i instytucjami kultury
Konferencja / warsztat (08.11, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa):
Więcej demokracji. „Dobra wspólne i nowe modele zarządzania”: http://www.krytykapolityczna.pl/wydarzenia/wiecej-demokracji-dobra-wspolne-i-nowe-modele-zarzadzania

Goście:
* Les têtes de l’art (Marsylia, Francja): http://www.lestetesdelart.fr/;
* Culture 2 Commons: https://prezi.com/kklmr7pgxsw2/culture-2-commons/ / Pogon – Zagreb Center for Independent Culture and Youth: http://www.upogoni.org/wp/ (Zagrzeb, Chorwacja);
* Goteo (Hiszpania): https://goteo.org/.
* Oberliht (Kiszyniów, Mołdawia): http://www.oberliht.com/;
* Subtopia (Sztokholm, Szwecja): http://www.subtopia.se/start-page/.

Lektury:
* Philippe Eynaud and Sam Khebizi, „Participatory Art as a Vector of Innovative Governance: Reflexivity at the Heart of the Formalisation Process”
* Katarina Pavić, „New Models of Governance of Culture”
* David Bollier, „The Commons – dobro wspólne dla każdego”: http://mamaziemia.pl/the-commons-dobro-wspolne-dla-kazdego-david-bollier/
* Jean-Louis Laville, Dennis R. Young, Philippe Eynaud, „Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise: Governance and Democracy”: (sample): http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781317747147_sample_1076658.pdf

24.11 – Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar instytucje kultury
Program Rozwoju Kultury: http://kulturalna.um.warszawa.pl/pi/55711_1.pdf

 

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, we wtorki, w godzinach 16.30-19.00, począwszy od 13 października 2015.

Seminarium całoroczne.

Terminy spotkań w semestrze zimowym:
2015: 
13.10, 27.10; 10.11, 24.11; 08.12, 22.12;
2016: 12.01, 26.01.
27-28.11.2015 – konferencja w Instytucie Teatralnym w Warszawie

Terminy spotkań w semestrze letnim:
2016: 8.03, 22.03, 5.04, 19.04, 17.05, 31.05​, 14.06

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 4 października 2015. 
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Igor Stokfiszewski – badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa (Kraków, Nowa Huta), Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera, Włochy), niemieckim kolektywem Rimini Protokoll oraz z artystami – Arturem Żmijewskim i Pawłem Althamerem. W latach 2012­2014 w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie prowadził seminarium Sztuka jak narzędzie zmiany rzeczywistości, z których wyłoniły się m.in. działania artystyczno­społeczne w przestrzeniach poprzemysłowych Zakłady. Ursus 2014.

prof. dr hab. Jerzy Hausner – profesor ekonomii, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996–1997 był szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, następnie pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił też funkcję społecznego doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w ramach powołanego w 1996 zespołu doradców ekonomicznych. W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako Minister pracy i polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także Wiceprezes Rady Ministrów. Firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) piastował stanowisko Wicepremiera i Ministra gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007– 2013. Specjalizuje się w ekonomii politycznej oraz gospodarce i administracji publicznej. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych.