Sławomir Sierakowski

Krytyka bez resentymentu

Będą to zajęcia z historii idei. Teksty dotyczą wpływu kultury, geopolityki i gospodarki na historię Polski i Europy XIX i XX wieku, ale rozmawiać będziemy też o wieku XXI.

Zrodzony z trudnej historii „polski kompleks” popychał intelektualistów – zarówno postępowych, jak i konserwatywnych – do reprodukowania go resentymentalną krytyką Polaków (specjalność postępowców) albo zagranicy (specjalność konserwatystów). Mechanizm ten wykazał się wyjątkową żywotnością i funkcjonuje do dziś. Szczęśliwie po obu stronach byli tacy, którym udało się ten rytuał przekroczyć.

Interesować nas będą zarówno sposoby prowadzenia konstruktywnej krytyki, jak i płynące z tej krytyki wnioski oraz ich aktualność.

Lektury:

0. Zajęcia organizacyjne. Rozdział „Aktywne i reaktywne” z książki Gilles’a Deleuze’a Nietzsche i filozofia.

1. Stanisław Brzozowski Legenda Młodej Polski.

2. Marian Zdziechowski W obliczu końca + tekst Czesława Miłosza Religijność Zdziechowskiego.

3. Witkacy Nienasycenie.

4. Żagaryści (wybór tekstów).

5. Adolf Bocheński Między Niemcami a Rosją oraz artykuły Tendencje samobójcze narodu polskiego i Zagadnienia prawicy w Polsce.

6. Andrzej Trzebiński Pamiętnik + Czesław Miłosz Andrzej Trzebiński [„Kultura” 1960/5]

7. Tadeusz Kroński Faszyzm a tradycja europejska

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 18.00-20.00, począwszy od 12 października 2015.

Terminy spotkań:
2015: 
12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12;
2016: 18.01.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 4 października 2015.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Sławomir Sierakowski – założyciel „Krytyki Politycznej”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego i dyrektor Instytutu Studiów Zaawansowanych. Socjolog, publicysta. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą m.in. amerykańskiego The German Marshall Fund, uniwersytetów Princeton, Yale i Harvarda, a także Instytutu Nauk o Człowieku. Jego teksty ukazują się m.in. na łamach „Polityki”, „Gazety Wyborczej”, „The New York Times” i „Guardian”.