prof. Rafał Matyja

Królestwo za (nową) wyobraźnię

Autor książki Wyjście awaryjne twierdzi, że z obecnego klinczu politycznego może nas wyprowadzić jedynie przebudowa fundamentów zbiorowej wyobraźni – modelu modernizacji, orientacji geopolitycznej, ale wizji rozwoju i języka wspólnotowego dla Polski. Na kolejnym seminarium analitycznym ISZ z jednym z najbardziej przenikliwych analityków polskiej polityki rozmawiać będziemy o kierunkach i aktorach możliwej zmiany, a także o tym, czy nowa wyobraźnia elit może być wehikułem wyborczym w horyzoncie najbliższych lat.

Recenzentki: prof. Anna Sosnowska, Marta Tycner (Fundacja Rownanie)

Seminarium analityczne to seminarium jednodniowe prowadzone w formule dyskusji wokół working paper przygotowanego specjalnie na seminarium przez zaproszonych specjalistów i ekspertki. Dyskusję poprzedzą komentarze do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć żywego udziału w dyskusji. Ostateczna wersja artykułu zostanie opublikowana w formie Analizy na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 12 marca, w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 4 marca 2018.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

PROF. RAFAŁ MATYJA – historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, twórca i wieloletni prodziekan Wydziału Studiów Politycznych i kierownik Zakładu Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Praktyka Polityczna”. Autor hasła budowy IV Rzeczypospolitej.