Konferencja „Nowy autorytaryzm – diagnoza i wnioski polityczne”

Czwartek, 29 listopada 2018

Otwarcie konferencji

dr Ernst Hillebrand (Fundacja im. F. Eberta w Warszawie)
prof. Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW, Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

Sesja poranna: Granice diagnozy

Paneliści:
prof. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
dr Maria Theiss (Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW)
dr Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie)

Moderator:
Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

 

Sesja popołudniowa: Społeczne emocje – dramat polityczny

Panelistki:
prof. Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny WSPS w Warszawie)
Anna Mierzyńska (Marketing Anna Mierzyńska)

Moderator:
Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

Debata finałowa: Sprawiedliwość czy tożsamość? Jak powstrzymać autorytarną falę?

Paneliści:
prof. Wolfgang Schroeder (Uniwersytet Kassel)
prof. Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW, Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie)

Moderatorka:
Kaja Puto (Krytyka Polityczna)