„Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty”

Klasa średnia i prekariat, klasy ludowe i „słoiki”, biznesmeni z Marriotta i wolnorynkowi pionierzy ze szczęk i łóżek polowych – krajobraz polskiego kapitalizmu rozpięty między transformacją ustrojową a integracją europejską wciąż domaga się sprawiedliwego opisu. Czy Polska to kraj liberalnej merytokracji, peryferyjnego wyzysku, a może terytorium zakryte mapą symulakrów i fantazji o dobrobycie na wzór zachodni? I czy jest gdzieś jeszcze dobry świat, jakaś Pracownicza Kraina Czarów, do której moglibyśmy aspirować? Na te wszystkie pytania próbują odpowiedzieć socjolodzy i socjolożki różnych pokoleń – prof. Henryk Domański, dr hab. Adam Mrozowicki, dr Magda Szcześniak, dr Sylwia Urbańska, Adrianna Drozdowska, dr hab. Maciej Gdula oraz prof. Klaus Dörre.

Autorzy książki badają różne wycinki złożonej rzeczywistości – od możliwości awansu społecznego i zmiennych hierarchii statusów od schyłku PRL po czasy dzisiejsze, przez proces prekaryzacji pracy i zmiany świadomości poddanych mu robotników, przecięcie kwestii gender i klasy w polskich społecznościach imigranckich czy kulturową utopię „wielkiej klasy średniej” z początków transformacji aż po segmentację i segregację klas realnie zamieszkujących Polskę współczesną. Tłem dla patchworkowej opowieści o naszym kraju są Niemcy po reformach słynnej Agendy 2010 – kraj pełnego, acz sprekaryzowanego zatrudnienia, w którym do bram sektorów bezpieczeństwa i dobrobytu dobijają się szeregi „pracujących biednych”, zaś syci i zamożni wybierają prawicowych rewolucjonistów w imię obrony status quo.

Książka Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty pod redakcją Macieja Gduli i Michała Sutowskiego to pokłosie konferencji „Systemy klasowe w Europie Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej przez Instytut Studiów Zaawansowanych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, red. Maciej Gdula, Michał Sutowski

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta.