dr Aleksandra Przegalińska

Kiedy na Wiejskiej zasiądą awatary? Spekulacja o technologicznej przyszłości polityki w Polsce

W debacie o przyszłości świata wizje apokalipsy ludzkości zdominowanej przez sztuczną inteligencję ścierają się (z coraz rzadszymi) utopiami sieciowej demokracji i wyzwolenia człowieka przez technologię. W jaki sposób nowe technologie komunikacyjne – i technologie w ogóle – odmienią już wkrótce obraz polityki nad Wisłą? Czy obywatele zyskają większe możliwość kontrolowania swych przedstawicieli i bezpośredni wpływ na sprawy publiczne, czy raczej politycy i technokraci – lepsze narzędzia podtrzymywania status quo i manipulacji zbiorowością? A może w ogóle nie będzie jednej sfery publicznej, a społeczeństwo podzieli się na szereg mikrowspólnot, polska „polityka jaką znamy” pozostanie zaś skansenem, parkiem rozrywki z dekoracjami rodem z poprzedniego wieku?

Recenzenci: Agnieszka Rothert Marcin Zaród.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby, które brały udział w seminarium w poprzednim roku i chcą kontynuować naukę, proszone są o wypełnienie formularza i podanie w opisie informacji: kontynuacja.

 

dr ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA – doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Rekrutacja