Inauguracja Instytutu Studiów Zaawansowanych

Discussion with Zygmunt Bauman. Warsaw, 10.11.2012