Debata: Podział polityczny w Europie – szansa na postęp czy droga do katastrofy?

Społeczeństwa Europy są podzielone jak nigdy dotąd: tutejsi ścierają się z kosmopolitami, ruchy kobiece z konserwatywną reakcją, unijny establishment z lewicowymi i populistycznym ruchami oporu. Czy z tych napięć zrodzi się nowa, postępowa polityka?

A może grozi nam raczej rozpad narodowych wspólnot i „zimne wojny domowe” w poszczególnych krajach?

O tym, co i jak dzieli Europę oraz po czyjej stronie warto się opowiedzieć rozmawiać będziemy z Davidem Goodhartem, autorem głośnej książki Road to Somewhere oraz Agnieszką Graff i Maciejem Gdulą.

Prowadzenie: Michał Sutowski

Debata odbędzie się w językach polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). / The debate will be held in Polish and English (simultaneous translation).

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 14 czerwca 2019, o godz. 19.00 w Faktycznym Domu Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza umieszczonego pod opisem.

DAVID GOODHART – brytyjski dziennikarz, wieloletni korespondent zagraniczny dziennika „Financial Times”, ostatnio autor głośnej książki The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics (2017), zajmował się m. in. analizą społecznych źródeł Brexitu oraz kwestią napięć między różnorodnością i pluralizmem a solidarnością i spójnością społeczną.

Zapisy

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu przeprowadzenia spotkania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu organizowanych przez nas przedsięwzięć).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji spotkania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.