prof. Andrzej Leder

Filozoficzne znaczenie języka ekonomii

Pierwszy semestr seminarium dotyczył będzie możliwości uchwycenia podstawowych kategorii ekonomicznych w języku filozoficznym, przede wszystkim – choć nie tylko – wywodzącym się z różnych nurtów strukturalizmu i poststrukturalizmu. Najważniejsze terminy, wokół których przebiegać będzie nasze myślenie, to „wartość znaku”, „logika znaczącego” i „fetyszyzm” i „zaufanie”. Dyskutować będziemy też kwestię braku i pełni, determinizmu w ekonomii i jego filozoficznego znaczenia, etycznego i politycznego sensu różnych zależności ekonomicznych a także ekonomicznego – zależności etycznych. Rozważymy też pytanie, czy i jaki błąd etyczny/filozoficzny tkwi u źródeł kryzysów ekonomicznych i czy błędu tego można uniknąć.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się w środy, w godzinach 16.30-19.00, począwszy od 9 marca 2016.

Terminy spotkań:
2016: 9.03, 4.05, 8.06​

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

prof. Andrzej Leder – kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Główne zainteresowania i przedmiot badań:  filozofia kultury oraz filozoficznie rozumiana kategoria losu indywidualnego. Autor licznych publikacji, artykułów i rozpraw naukowych. Opublikował m.in.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (OPEN 1997); Nieświadomość jako pustka (Wyd. IFiS PAN 2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (Wyd. Fundacja Aletheia 2007); Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014).