Festiwal Kuronia: Czy Polska będzie narodowo-radykalna?

O Ideologii Katolickiego Państwa Narodu Polskiego czytanej w XXI wieku dyskutują:

Michał Łuczewski (Instytut Socjologii UW)
Adam Ostolski (Instytut Socjologii UW)
Aleksandra Przegalińska (Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego).

Spotkanie prowadzi Maciej Gdula (Krytyka Polityczna)