Sławomir Sierakowski

Dzieje „partii rosyjskiej” w Polsce

Zajęcia będą polegać na dyskusji nad wybranymi zagadnieniami z dziejów nowożytnej Polski od początku XVIII wieku do 1989 roku. Akcent padnie na stosunki polsko-rosyjskie i ich wpływ na brak lub ograniczenie polskiej suwerenności oraz zacofanie społeczne, polityczne i gospodarcze. A także na to czy, jak i dlaczego Rosji pomagali w tym sami Polacy. Dyskusja będzie partnerska a lektury ciekawe.


SŁAWOMIR SIERAKOWSKI
– założyciel „Krytyki Politycznej”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego i dyrektor Instytutu Studiów Zaawansowanych. Socjolog, publicysta. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą m.in. amerykańskiego The German Marshall Fund, uniwersytetów Princeton, Yale i Harvarda, a także Instytutu Nauk o Człowieku. Jego teksty ukazują się m.in. na łamach „Polityki”, „Gazety Wyborczej”, „The New York Times” i „Guardian”.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, we wtorki , w godzinach 18:00-19:30, począwszy od 24 października 2017.

Terminy spotkań:
2017: 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12 
2018: 9.01, 27.02, 20.03

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.