Sławomir Sierakowski

Do diabła z literaturą

Czyli przez chrześcijaństwo, gnozę i manicheizm przejdziemy z Dantem, Miltonem, Blakiem, Swedenborgiem i Bierdiajewem. Aniołem Stróżem będzie Czesław Miłosz. Rozmawiać będziemy o różnych reakcjach na materializm (włączając w to komunizm i kapitalizm). Pytać będziemy o Boga, o diabła, o literaturę i oczywiście o Polskę.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 18.00-19.30, począwszy od 29 lutego 2016.

Terminy spotkań:
2016: 29.02, 14.03, 11.04, 25.04, 9.05, 30.05, 6.06​

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Sławomir Sierakowski – założyciel „Krytyki Politycznej”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego i dyrektor Instytutu Studiów Zaawansowanych. Socjolog, publicysta. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą m.in. amerykańskiego The German Marshall Fund, uniwersytetów Princeton, Yale i Harvarda, a także Instytutu Nauk o Człowieku. Jego teksty ukazują się m.in. na łamach „Polityki”, „Gazety Wyborczej”, „The New York Times” i „Guardian”.