Marek Beylin

Czy lewica ma przyszłość?

Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o źródłach słabości współczesnych lewic i warunkach przywrócenia im siły. Zastanowimy się też, jak dziś definiują się rozmaite partie i ruchy lewicowe, oraz na ile te definicje i praktyki przystają do funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych oraz przygniatających je kryzysów. Będziemy się temu przyglądać na podstawie rzeczywistości w Polsce, Francji i Niemczech.

Zajmiemy się teraźniejszością, ale będziemy też sięgać w przeszłość, wychodząc z założenia, że kto odwraca się od tradycji własnych – i innych – postaw, idei czy wartości, ten jest bardziej bezradny w konfrontacjach ze współczesnością.

Żeby wejrzeć w te kwestie, będziemy odwoływać się również do rozmaitych dzieł kultury, które ujawniają o stanie społeczeństw i jednostek to, co często umyka obserwatorom i diagnostom.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbywa się co 2 tygodnie, w poniedziałki, w godzinach 18:00-19:30, począwszy od 24 października 2016.

Terminy spotkań:
2016: 24.10, 7.11, 14.11, 5.12, 19.12
2017: 23.01

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 października 2016.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

MAREK BEYLIN – historyk sztuki, publicysta i komentator „Gazety Wyborczej”. Pisze o polityce, problemach społecznych, demokracji i kulturze.