Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk

#CzarnyProtest. Społeczeństwo obywatelskie nowego typu?

Skala protestu (nie tylko) kobiet przeciwko zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej była niespodzianką dla elity władzy, dla opozycji, także dla samych organizatorek. Temat piętnowany jako „zastępczy”, definiowany zazwyczaj w języku strony „pro-life” uruchomił bezprecedensową, masową mobilizację ponad podziałami klasowymi i regionalnymi, a także nadał nowe znaczenia pojęciu „godności”. Co kierowało twórczyniami tego aktu protestu? Jaki mechanizm komunikacji i organizacji skłonił do zaangażowania „letnich” dotychczas politycznie obywateli i obywatelek? Badaczki najbardziej niespodziewanego wydarzenia politycznego ostatniego roku mierzą się z pytaniem, czy w październiku narodziło się w Polsce społeczeństwo obywatelskie nowego typu.

Recenzenci: dr Elżbieta Korolczuk, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski.

Seminarium badawcze prowadzone jest w formule z zaproszonym gościem bądź gościnią, specjalizującymi się w wybranym temacie, którzy poproszeni zostali o przygotowanie working paper z podstawowymi tezami i pytaniami badawczymi. Dyskusja na seminarium będzie poprzedzona komentarzem do tekstu dwóch recenzentów/recenzentek.

Tekst working paper zostanie udostępniony uczestnikom i uczestniczkom seminarium na dwa tygodnie przed zajęciami. Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z tekstem i chęć udziału w dyskusji.

Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w formie artykułu na stronach Instytutu.

Informacje dla studentek i studentów:
Seminarium odbędzie się w czwartek 2 marca w godz. 16.30-19.00.

Obowiązują zapisy za pośrednictwem poniższego formularza, według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 7 lutego 2017.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

KATARZYNA MURAWSKA – w Instytucie Socjologii UW przygotowuje doktorat o zaangażowaniu społecznym młodzieży. Obszarem tym zajmuje się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest animatorką zabaw na Pradze Północ z ramienia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej. Pracuje w Fundacji Pole Dialogu, m.in. przy projekcie „Mikrolaboratorium partycypacji”, gdzie pomagała licealistom realizować swoje pomysły, koordynowała projekt „Zaprogramuj dom kultury” na Targówku. Obecnie wspiera przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej w ramach projektu „Z klasą o kulturze”.

ZOFIA WŁODARCZYK – doktorantka w Instytucie Socjologii UW, badaczka społeczna. Wychowała się na wsi, dlatego tematyka aktywizacji społeczności wiejskich oraz ochrony środowiska jest jej szczególnie bliska. Uczestniczyła w wielu projektach społecznych pracując z dziećmi i młodzieżą. Jako wolontariuszka współprowadziła zajęcia dla dzieci w ośrodku dla uchodźców na Targówku. Była też konsultantką w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Pracuje w Fundacji Pole Dialogu, m.in. przy projekcie „Zaprogramuj dom kultury” oraz licznych projektach badawczych.