Agnieszka Graff

Co się stało z drugą falą?

Tzw. druga fala ruchu kobiecego (ta z przełomu lat 60. i 70.) przeorała na Zachodzie świadomość, prawo, politykę, język, szeroko rozumianą kulturę. Dziś żyjemy w epoce post-feministycznej, słusznie zajęci innymi sprawami. To jedna wersja historii. Druga jest taka, że wielki radykalny potencjał feminizmu został zmarnowany, a jego przekaz – zniekształcony, zawłaszczony, strywializowany i sprywatyzowany. Od lat w ruchu kobiecym i teorii feminizmu toczy się spór, co (i jak) tak naprawdę się wydarzyło.

W toku seminarium przyjrzymy się różnym opowieściom i diagnozom:
o wykluczeniach i konfliktach wewnątrz feminizmu, o nierozstrzygalnych dylematach takich jak równość/różnica czy dekonstrukcja podmiotu kobiecego, o relacji między feminizmem a kulturą terapii i tzw. „polityką tożsamości”, o siostrobójczych wojnach seksualnych, o trudnym spotkaniu feminizmu z myślą postkolonialną, wreszcie o połknięciu lewicowego ruchu wyzwolenia kobiet przez feminizm liberalny i neoliberalizm. W tych poszukiwaniach towarzyszyć nam będzie nowa książka Nancy Fraser Feminism’s Movements: From Women’s Liberation to Identity Politics to Anti-Capitalism. Poczytamy klasykę amerykańskiej drugiej fali (B. Friedan, K. Millett, S. Firestone, P. Mainardi, F. Beal, J. Freeman, C. MacKinnon, M. Dixon) oraz późniejsze analizy (m.in. E. Willis, A. Snitow, b. hooks, B. Roth, C. Talpade Mohanty, U. Narayan, W. Brown, L. Berlant, E. Illouz). Zastanowimy się też wspólnie nad specyfiką naszej (polskiej, wschodnioeuropejskiej) relacji wobec drugiej fali ruchu kobiecego.

Informacje dla studentów:
Seminarium odbywa się co dwa tygodni, we wtorki, w godzinach 18.00–19.30,
począwszy od 16 października 2012.

Terminy spotkań:
2012 – 16, 30 X; 13, 27 XI, 11 XII;
2013 – 8, 22 I.

Ze względu na dobór lektur uczestnicy seminarium powinni znać
język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl.
Termin naboru mija 8 października 2012. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

dr Agnieszka GRAFF  – kulturoznawczyni, amerykanistka, feministka. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Kongresu Kobiet Polskich, członkini zespołu Krytyki Politycznej. Teksty naukowe i publicystyczne ogłaszała m.in. w „Res Publice Nowej”, „Dialogu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej” i „Wysokich Obcasach”, „Public Culture”, „Feminist Studies”, „The Guardian”. Pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i wykłada na warszawskich studiach podyplomowych Gender Studies. Jej książkaŚwiat bez kobiet (W.A.B. 2001) to jedna z najważniejszych pozycji w polskiej literaturze feministycznej. Analizuje mechanizmy stopniowego wykluczania kobiecego głosu ze sfery publicznej w warunkach ustrojowej transformacji. W ostatnich pracach zwraca szczególną uwagę na przenikanie się dyskursu płci z narracjami nacjonalistycznymi (np. antysemityzmem) i rasowymi. W 2008 roku wydała książkę Rykoszetem. W wydawnictwie Krytyki Politycznej ukazała się jej książka Magma (2011).