Boris Kagarlicki w Instytucie Studiów Zaawansowanych