dr Maciej Gdula

Bierna rewolucja i system klasowy w Polsce 1970–2013

Kategoria biernej rewolucji została zaproponowana przez Antoniego Gramsciego, aby zrozumieć jak społeczny wybuch niezadowolenia, któremu przyświecają utopijne marzenia o zmianie świata może zostać opanowany przez siły społeczne dokonujące głębokich przekształceń rzeczywistości, ale o charakterze konserwatywnym i antyegalitarnym. Podczas seminarium pojęcie biernej rewolucji wykorzystane zostanie do interpretacji ostatnich 40 lat historii Polski. Przez analizę przekształceń sił klasowych i zmieniających się warunków funkcjonowania systemu politycznego i ekonomicznego poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytanie jak od wybuchu „Solidarności” możliwe było przejście do dziś istniejącego w Polsce modelu społecznego. Będzie to próba wypracowania nowej interpretacji  zmiany jaka zaszła w Polsce różnej zarówno od wizji transformacji systemowej z jej naciskiem na bezalternatywność zachodzących przekształceń, jak i diagnozy postkomunizmu skoncentrowanej na wykazywaniu pozornego charakteru zmian.

Lektury

Bierna rewolucja
1.       Antonio Gramsci Nowoczesny książę w: Antonio Gramsci Pisma wybrane, T 1. Książka i Wiedza, Warszawa [fragmenty]

System społeczny i kapitalizm
2.       Harry Braverman On Monopoly Capitalism Monthly Review Press, New York 1998 s. 31-83

3.       Karl Polanyi Wielka transformacja Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 53-68, 83-92, 181-194,

 

Socjalistyczne welfare state – obrona, krytyka i kryzys
4.       Włodzimierz Wesołowski Klasy, warstwy i władza PWN, Warszawa 1980, s. 163-236

5.       Jacek Kuroń, Karol Modzelewski List otwarty do partii w: Jacek Kuroń Dojrzewanie. Pisma Polityczne 1964-1968, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 7-89

6.       Ferenc Feher, Agnes Heller, Gyorgy Markus Dictatorship over Needs: An Analysis of Soviet Societies 221-279

7.       Winicjusz Narojek Społeczeństwo planujące. Próba socjologii gospodarki socjalistycznej PWN, Warszawa 1973, s. 63-111

8.       Michel Bourawoy, Janos Lukacs The Radiant Past The University of Chicago Press, Chicago, London, s. 87-142

Kapitalistyczne welfare state i jego rozpad
9.       Luc Boltanski, Eve Chiapello New Spirit of Capitalism Verso, London, New York 2007, s. 167-215.

10.    Daniel Sidorick Kapitalizm z puszki Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s.262-300; Jefferson Cowie Staying Alive The New Press, New York, London 2010, s. 357-369

 

Krótka dekada – lata 80. w Polsce
11.   Alain Torain Solidarność. Analiza ruchu społecznego Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010 s. 37-108

12.   David Ost Klęska Solidarności Muza, Warszawa 2005, s. 253-307.

13.   Andrzej Walicki Liberalizm w Polsce w: Andrzej Walicki Polskie zmagania z wolnością, Universitas, Karków, s. 35-64; Jan Malanowski Polscy robotnicy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981, s. 111-158

14.   Adam Michnik Takie czasy. Rzecz o kompromisie Krytyka

15.   Antoni Dudek Reglamentowana rewolucja Arcana, Kraków 2004, s. 17-120

 

Rewolucja w toku
16.   Edmund Mokrzycki Bilans niesentymentalny IFiS PAN, Warszawa 2003, s.19-40.

17.   Jadwiga Staniszkis Postkomunizm Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 89-150

18.   Przemysław Sadura Ideologie elit III RP w: Jacek Raciborski Elity rządowe III RP 1997-2003 Trio Warszawa 2006; Dorota Olko Transformacja ustrojowa jako korekta drogi życiowej w: Maciej Gdula, Przemysław Sadura Style życia i porządek klasowy w Polsce Scholar, Warszawa 2012

19.   Przemysław Czapliński Powrót centrali Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 27-46, 133-200

20.   Agnieszka Mrozik Akuszerki transformacji IBL PAN, Warszawa 2013, s.279-352

21.   Elisabeth Dunn Prywatyzując Polskę Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s.77-115; David Ost Klęska Solidarności Muza, Warszawa, s. 136-200

22.   Maciej Gdula Transformacja i system klasowy w Polsce w: Marta Bucholc et. al. Polska po dwudziestu latach wolności Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011; Przemysław Sadura Państwo i klasy średnie w Polsce w: Jacek Raciborski Praktyki obywatelskie Polaków IFiS PAN, Warszawa 2010; Maciej Gdula Klasa średnia jako klasa protestu w: Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne Scholar, Warszawa 2012

23.   Maciej Gdula, Przemysław Sadura Style życia jako rywalizujące uniwersalności w: Maciej Gdula, Przemysław Sadura Style życia i porządek klasowy w Polsce Scholar, Warszawa 2012

24.   Boris Buden Strefa przejścia Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 137-182

25.   Michel Burawoy O socjologię publiczną w: Aleksander Manterys, Janusz Mucha Nowe perspektywy teorii socjologicznej Nomos, Kraków 2009

Informacje dla studentek i studentów :
Seminarium odbywa się co tydzień, w czwartki, w godzinach 18.00–19.30,
począwszy od 17 października 2013.

Seminarium roczne, terminy spotkań semestrze zimowym:
2013: 17, 24, 31 X; 7, 14, 21, 28 XI,
5,12, 19 XII;
2014:
 9, 16, 23 I.

Terminy spotkań semestrze letnim:
2014: 27 II; 6, 13, 20, 27 III; 17, 24 IV; 8, 15, 22, 29 V; 5 VI.

Ze względu na dobór lektur uczestnicy i uczestniczki seminarium powinni znać język angielski na poziomie rozumienia tekstu naukowego.

Obowiązują zapisy według zasad ogłoszonych na www.instytut-studiow.pl. 
Termin naboru mija 29 września 2013. Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

dr Maciej GDULA (1977) – socjolog, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i badaniem systemu klasowego. Badał i popularyzował teorię P. Bourdieu, N. Luhmanna i B. Latoura. W swoich badaniach nad klasami koncentrował się na wzroście roli klasy średniej jej związkach z instytucjami państwowymi i publicznymi. W latach 2005–2010 był członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Opublikował m.in.: Trzy dyskursy miłosne (2009), Style życia i porządek klasowy w Polsce(2012, wspólnie z P. Sadurą).