Ivan Krastev: Europe at Risk – The Political Logic of Disintegration

Unii Europejskiej, jaką znaliśmy, już nie ma. To, czym Unia może i czym powinna być jest przedmiotem intensywnej debaty. Celem wykładu będzie pokazanie, w jaki sposób historia może nam pozwolić zrozumieć obecny kryzys w Europie. Dyskusję po wykładzie poprowadzi Michał Sutowski (ISZ). Wykład w języku angielskim tłumaczony symultanicznie.

Prof. Irena Grudzińska-Gross: Havel, Miłosz, Weil – postawa cywilna

W cyklu Debat Havlowskich zapraszamy na wykład profesor Ireny Grudzińskiej-Gross. Literaturoznawczyni z Princeton University opowie o myśleniu i praktykowaniu etyki przez trójkę wielkich intelektualistów XX wieku: filozofki religijnej, pisarza i dysydenta poszukujących odpowiedzi na polityczne i duchowe kryzysy epoki. Wykład dotyczyć będzie problemu wojny i granic dopuszczalnej przemocy w myśli Vaclava Havla, Simone Weil i Czesława Miłosza.