Kinga Dunin

Rzygać się chce…

Nie oplakatowaliśmy miasta zdjęciem koszmarnie zdeformowanego „dziecka Chazana”. Naiwni, wciąż nie chcemy grać na emocjach.

Antyaborcjoniści nie mają żadnych oporów przed stosowaniem moralnego szantażu. Do bajek o kwilących zarodkach dołączają ilustracje w postaci rozszarpywanych płodów i wywieszają je w miejscach publicznych.

My jesteśmy delikatniejsi. Nie oplakatowaliśmy miasta zdjęciem koszmarnie zdeformowanego noworodka, „dziecka Chazana”, do którego urodzenia została zmuszona jego matka przez tego lekarza.

My, naiwni, wolimy trzymać się prawa, a nie hasać po ludzkich emocjach i wrażliwości.

I nie mam zamiaru wdawać sie tu w czcze dyskusje o klauzuli sumienia. Nie ma w niej nic, co by pozwalało na łamanie innych praw pacjenta, zagwarantowanych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W rozdziale 3 mowa w niej o prawie pacjenta do informacji. Zacytuję po prostu fragmenty.

Art. 9.

1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

6. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.

Art. 10. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Art. 11. 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie.

Ustawa, wydawałoby się, to powszechnie obowiazujacy akt prawny, z którym już sie nie dyskutuje. Chociaż może „wydawałoby się” jest tu nie na miejscu. Prawo pacjenta do informacji jest łamane nieustannie – w drobnych sprawach i tych, od których zależy życie pacjenta. I ja przynajmniej nie mam tu żadnych złudzeń.

Właśnie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że prof. Bogdan Chazan nie dopuścił się przewinienia zawodowego i umorzył postępowanie. Wcześniej śledztwo umorzyła prokuratura mokotowska.

Nie dziwi mnie ta decyzja, bo tak tu było, jest i będzie w duda-państwie.

Przypomnę tylko, że stosunek służb publicznych do ludzi potrzebujących, chorych, bezradnych jest wizytówką państwa. Taką, jaką na co dzień nam się pokazuje. I może to dlatego, a nie z powodu ośmiorniczek, ludzie tak bardzo tego państwa nie lubią.

 

**Dziennik Opinii nr 166/2015 (950)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Kinga Dunin
Kinga Dunin
Socjolożka, publicystka, pisarka, krytyczka literacka
Socjolożka, publicystka, pisarka, krytyczka literacka. Od 1977 roku współpracowniczka KOR oraz Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Po roku 1989 współpracowała z ruchem feministycznym. Współzałożycielka partii Zielonych. Autorka licznych publikacji (m.in. „Tao gospodyni domowej”, „Karoca z dyni” – finalistka Nagrody Literackiej Nike w 2001) i opracowań naukowych (m.in. współautorka i współredaktorka pracy socjologicznej "Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne”). Autorka książek "Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności", "Zadyma", "Kochaj i rób".
Zamknij