Niemiłosierne

Ukazały się wspomnienia Kiki Szaszkiewiczowej zatytułowane Podwójne życie Szaszkiewiczowej. Polecono mi tę książkę jako źródło do dziejów towarzyskich Krakowa lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

Maciej Nowak

Balicki: Slogany nie ochronią pacjenta

Główny problem z ustawą refundacyjną polega na tym, że zwiększył się udział pacjenta w odpłatności za leki. 

Z Markiem Balickim* rozmawia Magdalena Błędowska

Ania ’73, czyli w szkole

Lekcja biologii. Pani każe nam przerysować z książki rysunek, sama siedzi i coś pisze w dzienniku i nic się w klasie nie dzieje. Rozmawiamy więc ze sobą albo drzemiemy.

Zamknij