Felieton

Przepraszam

Ostatni felieton na stronie Krytyki Politycznej.

Oświadczam, że to mój ostatni felieton na stronie Krytyki Politycznej, gdyż przestałem się utożsamiać linią programową Dziennika Opinii.

Redakcja zgodziła się umieścić ostatni felieton Jasia Kapeli, mimo że autor przestał identyfikować się z linią redakcji.


**Dziennik Opinii nr 5/2016 (1155)

Bio

Jaś Kapela

| Pisarz, poeta, felietonista
Pisarz, poeta, felietonista. Autor dwóch książek z wierszami ("Reklama" oraz "Życie na gorąco"), powieści ("Stosunek seksualny nie istnieje", "Janusz Hrystus, "Dobry troll") i zbioru felietonów "Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu". Należy do zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Opiekun Serii Literackiej.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.