Fotorelacje

Ogólnopolskie dni protestu: pikieta pod Ministerstwem Zdrowia

„Dość lekceważenia społeczeństwa” – pod takim hasłem w całej Polsce rozpoczęły się demonstracje.

„Dość lekceważenia społeczeństwa” – pod takim hasłem w całej Polsce rozpoczęły się demonstracje. Ich organizatorem są centrale związkowe – OPZZ, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych. Poparcia udzielają m.in. Inicjatywa Pracownicza, OZZ Pielęgniarek i Położnych oraz Sierpień ’80. W działania wokół dni protestu zaangażowała się też Federacja Anarchistyczna. W pikiecie pod Ministerstwem Zdrowia wzięło udział około 1,5-2 tys. osób. Demonstracje odbyły się też pod Ministerstwem Transportu, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj także:

Igor Stokfiszewski: Chodźmy razem!

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Igor Stokfiszewski
Igor Stokfiszewski
Krytyk literacki
Badacz, aktywista, dramaturg. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Rimini Protokoll z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Althamerem i Jaśminą Wójcik. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książek „Zwrot polityczny” (2009), „Prawo do kultury” (2018).
Zamknij