Fotorelacje

Fotorelacja: Prof. Malcolm Sawyer: The Consequences of Fiscal Compact for the Future of the Economic and Monetary Union

14 listopada 2013 w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych odbył się wykład prof. Malcolma Sawyera Konsekwencje Paktu Fiskalnego dla przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej.

14 listopada 2013 w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych odbył się wykład prof. Malcolma Sawyera Konsekwencje Paktu Fiskalnego dla przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej.

Pakt fiskalny, regulujący politykę makroekonomiczną rządów państw strefy euro zakłada przede wszystkim konieczność uzyskania zrównoważonego “budżetu strukturalnego”. Profesor Malcolm Sawyer punktuje słabości koncepcji “budżetu strukturalnego” oraz “produkcji potencjalnej”, a także wykazuje szkodliwe konsekwencje dążenia do zrównoważenia “budżetu strukturalnego”, jego zdaniem niewykonalnego. Według autora Re-examining Monetary and Fiscal Policies in the Twenty First Century, oparty na tych koncepcjach pakt fiskalny doprowadzi do głębokich cięć w strefie euro i będzie musiał zostać zarzucony.

prof. Malcolm Sawyer – ekonomista brytyjski orientacji post-keynesowskiej/post-kaleckiańskiej, profesor emerytowany uniwersytetu w Leeds, autor prawdopodobnie pierwszej na świecie całościowej monografii dzieła Michała Kaleckiego (The economics of Michał Kalecki, 1985); obecnie zajmuje się przede wszystkim problematyką finansjalizacji gospodarki, badając możliwości przejścia od modelu „kapitalizmu kasyna” do zrównoważonego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego; publikował m.in. na łamach dziennika „Guardian”, regularnie pisuje na blogach Triple Crisis oraz Back to Full Employment; redaktor serii New Directions in Modern Economics, publikowanej przez wydawnictwo Edward Elgar, a także pism „International Review of Applied Economics” oraz „International Papers in Political Economy”. Jego wykład poświęcony będzie propozycjom wyjścia z kryzysu gospodarczego w świetle teorii popytu efektywnego Michała Kaleckiego, podważającej sens obecnego paradygmatu cięć wydatków publicznych i konsolidacji budżetów państw.

Partnerem cyklu Nowa ekonomia czasów kryzysu jest Fundacja im. Róży Luksemburg.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij