Fotorelacje

Fotorelacja: Konferencja naukowa „Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne”

11 kwietnia w Instytucie Studiów Zaawansowanych odbyła się konferencja naukowa "Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne".

11 kwietnia w Instytucie Studiów Zaawansowanych odbyła się konferencja naukowa „Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne”.

Gośćmi konferencji byli: prof. Daniel Bertaux, prof. Cathrine Delcroix, dr hab. Izabela Wagner, dr Maciej Gdula, dr Mikołaj Lewickidr PrzemysławSaduradr Sylwia Urbańska, dr Joanna Wawrzyniak.

 Specyfiką kapitalizmu jest ciągłe podważanie zastanych stosunków społecznych stanowiących ograniczenie dla procesów akumulacji. Od lat 70. rodzina, tożsamość zawodowa, czy związki zawodowe, które wcześniej stanowiły stabilny element powojennych społeczeństw zaczęły ulegać głębokim przekształceniom. Ich rytm wyznaczały wezwania do większej elastyczności stosunków pracy, zachęty do nonkonformizmu w podejściu do kariery i krytyka ograniczeń stawianych przez sztywne organizacje. Tym przemianom kulturowym towarzyszyło przenoszenie produkcji przemysłowej do krajów o niższych kosztach pracy, segmentacja rynków pracy, zwiększona mobilność międzynarodowa siły roboczej i wzrost nierówności społecznych. Wyłaniał się nowy model kapitalizmu postfordowskiego. 


Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się jak ład postfordowski określa życiowe strategie i doświadczenia. Zastanowić się chcemy jak uelastycznione i niepewne środowisko pracy oddziałuje na drogi życiowe, wybory i projekty jednostek. Szczególnie interesować nas będzie klasowe zróżnicowanie doświadczeń biograficznych i rekonstrukcja klasowych strategii edukacyjnych, karier zawodowych, wyborów reprodukcyjnych i schematów narracyjnych. Taka perspektywa pozwoli ukazać zróżnicowanie doświadczeń społecznych w postfordyzmie i podjąć refleksję nad barierami społecznymi, nierówną dystrybucją szans i dominacją klasową w dzisiejszych społeczeństwach. 

Ukazanie powiązań między przemianami kapitalizmu a doświadczeniem biograficznym daje szanse lepszego zrozumienia zarówno stabilności postfordowskiego kapitalizmu, jak i źródeł które mogą prowadzić do jego zmiany.

Konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij