Praca

Jeśli flexi, to bezpiecznie

W polskich warunkach flexicurity to liberalizacja rynku pracy bez zabezpieczeń dla pracowników. Z czego to wynika?

Maria Skóra
Zamknij