Maciej Gdula

Maciej Gdula

Poseł Lewicy

Poseł Lewicy, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i klasami społecznymi. Auto szeroko komentowanego badania „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Opublikował m.in.: „Style życia i porządek klasowy w Polsce” (2012, wspólnie z Przemysławem Sadurą), „Nowy autorytaryzm” (2018). Od lat związany z Krytyką Polityczną.

Etyka zdrady

23 lutego 1981 roku hiszpańską demokrację obroniło trzech zdrajców. Czy to oznacza, że w polityce zawsze dobrzy są zdrajcy?

Gdula: Nasz Mieszko

Z Mieszkiem łączy nas pytanie o to, jakie zasoby mają słabi w relacjach z silnymi, czy jakie jest miejsce religii w życiu politycznym.

Gdula: Debata automatów

Zamiast zmęczonej, skompromitowanej i wypalonej Platformy Kopacz mamy wybrać dziarską, profesjonalną i odpowiedzialną Platformę Szydło.

Zamknij