Avatar

Katarzyna Szymielewicz

Nadzorować i karać

Parlament rozpoczął rok od ekspresowego uchwalenia prawa spod znaku autorytarnej dyscypliny.Tak jakby polityczny zegar cofnął się o dobre sto lat.

Rząd, który (nie) rozumie

Polityka nie podlega rozliczeniom w cyklach rocznych. W ramach cyklu wyborczego faktyczny rytm wyznaczają „momenty medialnego poruszenia” – dopalacze, ACTA, emerytury czy Smoleńsk.

Uszczelnianie granic

Lubimy widzieć siebie jako humanitarnych i respektujących prawa człowieka, dlatego nie chcemy wiedzieć, że Unia prowadzi z migrantami regularną wojnę.

Zimna wojna cyfrowa

Choć wydawało się to niemożliwe, międzynarodowy szczyt telekomunikacyjny w Dubaju zakończył się impasem i zachowaniem status quo.

Zamknij