Lewica w Polsce i na świecie

Powrót wielkich narracji

Od jakiegoś czasu czytam kąśliwe uwagi pod moim adresem w „Nowych Peryferiach”, których autor główny, Filip Białek, zarzuca mi niezrozumienie …

Zamknij