Feminizm

Odbudować świat lepiej

Przezwyciężenie nierówności wymaga kompleksowej i krytycznej oceny systemowych sił, które stworzyły i utrwaliły te nierówności.

María Fernanda Espinosa
Zamknij