Regulamin przekazywania darowizn

Strona internetowa www.krytykapolityczna.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000- 25-99, KRS 0000242083. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Przekazywanie darowizn

1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi

2. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej lub cyklicznej

2.1. Płatność jednorazowa – umożliwia przekazanie jednorazowej zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia

2.2. Płatność cykliczna – umożliwia regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.

Z dokonywaniem płatności cyklicznych wiążą się dodatkowe benefity dla wpłacających, opisane w podrozdziale „Benefity” poniżej.

3. Darowizny są obsługiwane przez operatorów płatności:

  • firmę Payu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495
  • firmę PayPal (Europe) S.àr.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
  • firmę Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860

4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę

5. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.

6. Operator płatności, pośredniczący w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzia Token (wirtualny identyfikator karty) umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Stowarzyszenia. Zwracany podczas płatności Token zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie: Payu https://www.payu.pl/regulaminy, PayPal https://www.paypal.com/pl, Dotpay http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf)

8. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Stowarzyszenia równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Benefity związane z wpłatami cyklicznymi

Osobom wspierającym nas za pomocą wpłat cyklicznych przysługują specjalne benefity:

– stały rabat w wysokości 25% na książki w naszym wydawnictwie (instrukcja jak aktywować rabat jest wysyłana na adres e-mail podany przy wpłacie)

– zaproszenie na spotkania dyskusyjne z naszymi redaktorami/kami i autorami/kami przesyłane na adres e-mail podany przy wpłacie

– pierwszeństwo w dostępie do prowadzonych przez nas badań i analiz (wysyłane na adres e-mail podany przy wpłacie)

Rezygnacja z przekazania darowizny

1. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności cyklicznych. W tym celu należy:

1.1. Kliknąć w odnośnik w e-mailu potwierdzającym przekazanie darowizny, który jest wysyłany co miesiąc

lub

1.2 . Wysłać maila na adres [email protected]. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”.

lub

1.3. Skontaktować się z biurem Stowarzyszenia dzwoniąc na numer (+48 22) 505 66 90

2. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres [email protected] lub zadzwonić na numer (+48 22) 505 66 90. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Bezpieczeństwo wpłat

Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU, PayPal oraz Dotpay.

Dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych produktów i usług, w tym kampanii fundraisingowych). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij