Zespół Krytyki Politycznej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Sławomir Sierakowski
(1979) Założyciel i redaktor naczelny magazynu „Krytyka Polityczna”. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Socjolog, publicysta. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Przekroju”. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował socjologię, filozofię i ekonomię. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą Collegium Invisibile, Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Goethego oraz niemieckich fundacji GFPS i DAAD, a także amerykańskiego The German Marshall Fund, Princeton Univeristy oraz Yale University. Uczestniczył w wyjazdach studyjnych do Paryża na zaproszenie rządu Francji, a także do USA na zaproszenie American Jewish Commettee i Forum Dialogu Między Narodami. Wraz z Kingą Dunin i Cezarym Michalskim prowadził program „Lepsze książki” w TVP Kultura, w TR Warszawa w latach 2007-2009 prowadził comiesięczne debaty z udziałem intelektualistów i polityków. Jako dramaturg współtworzył z Janem Klatą spektakl Szewcy u bram wg Witkacego w TR Warszawa. Wystąpił w filmowym tryptyku izraelskiej artystki Yael Bartany „I zadziwi się Europa”, gdzie na pustym Stadionie Dziesięciolecia wygłasza przemówienie o powrocie trzech milionów Żydów do Polski. Film reprezentował Polskę na 54. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Inicjator „Listu otwartego do europejskiej opinii publicznej”, pod którym podpisało się 250 polskich intelektualistów.
Michał Borucki
(1985) Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, menadżer Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Realizował program renowacji Centrum Kultury i projekty inwestycyjne. Odpowiedzialny za dział dystrybucji Wydawnictwa Krytyki Politycznej, wspiera także dział administracji i finansów. Studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta programu Krytyki Politycznej w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Interesuje się lewicową myślą społeczno-filozoficzną oraz historią opozycji antykomunistycznej.
Maciej Szelewa-Kropiwnicki
(1979) Redaktor naczelny Wydawnictwa Krytyki Politycznej, filozof i tłumacz, doktorant w Instytucie Filozofii UWr., studiował również filozofię i psychoanalizę na Université Paris VIII Vincennes – Saint Denis. Tłumacz artykułów i książek m.in. Rancière’a, Žižka, Dolara, Adorno, MacIntyre’a. Publikował m.in. w „Kronosie”, „Er(r)go”, „Odrze”, „Le Monde diplomatique – edycja polska” i wydawnictwach książkowych. Współtworzył wrocławski Klub KP, w lipcu 2009 dołączył do zespołu warszawskiej redakcji. Od czerwca 2013 roku członek Zarządu Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Joanna Tokarz-Haertig
(1981) Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Stypendystka programu wymiany bilateralnej UW, prowadziła badania w Belgii na Universite Catolique de Louvain-La-Neuve. W ramach stypednium programu Erasmus studiowała na Universite di Carlo Bo w Urbino we Włoszech. W Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadziła projekty badawcze i zajmowała się tematyką rynku pracy w kontekście starzenia się społeczeństw. Wegetarianka, ekolożka. Mama Zosi i Roberta.

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH

Izabela Jasińska
(1969) Koordynatorka Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie i projektów kulturalnych Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego. Studiowała kulturoznawstwo i zarządzanie kulturą na UŚ. Do 2009 pracowała w instytucjach kultury na Górnym Śląsku, ostatnio w CSW Kronika w Bytomiu, gdzie odpowiadała za realizację projektów artystycznych, wystawienniczych i wydawniczych. Redaktorka (razem z Ewą Witkowską) książki Drżące ciałaArtura Żmijewskiego. Inicjatorka i organizatorka licznych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na Śląsku (m.in. Festiwal Teatralny Teatromania, Hartowanie Teatrem przy BCK). Pracowała także w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. W latach 2010-2011 zarządzała klubokawiarnią w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. W 2013 roku wspólnie z zespołem Instytutu Studiów Zaawansowanych zorganizowała Konferencję “Kultura i rozwój”. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Michał Sutowski
(1985) politolog, absolwent Kolegium MISH UW, pracuje w redakcji dziennika Krytyki Politycznej oraz Instytucie Studiów Zaawansowanych. Jako publicysta, komentator polityczny i autor wywiadów zajmuje się problematyką kryzysu integracji europejskiej, ekonomią polityczną, polityką wschodnią RP, a także tematyką niemiecką. Autor przekładów (m. in. Strefy przejścia Borysa Budena, Amerykańskich marzycieli Michaela Kazina, prac Ulricha Becka czy Iwana Krastewa, a także wyboru tekstów ekonomicznych pt. Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska). Przeprowadził wywiady-rzeki z Agatą Bielik-Robson (Żyj i pozwól żyć), Ludwiką Wujec (Związki przyjacielskie) oraz Agnieszką Graff (Jestem stąd). W przygotowaniu znajduje się jego zbiór wywiadów pt. Rok dobrej zmiany.
Pat Kulka-Kowalczyk
Koordynatorka projektów, tłumaczka, trenerka antydyskryminacyjna. Studiowała Psychologię i Filologię Słowiańską na UW. Wieloletnia prezeska ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). W Kampanii Przeciw Homofobii koordynowała projekty edukacyjne (m.in. Queer Studies, Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych). Od 2011 roku związana z Krytyką Polityczną. Koordynuje projekty edukacyjne (m.in. Uniwersytet Krytyczny), kulturalne oraz programy międzynarodowe. Od 2013 w zespole Instytutu Studiów Zaawansowanych. Weganka, taoistka, całoroczna rowerzystka.
Igor Stokfiszewski
(1979) Badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa (Kraków), Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera, Włochy), niemieckim kolektywem Rimini Protokoll oraz z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Althamerem i Jaśminą Wójcik. Jako dramaturg realizował spektakle teatralne w reżyserii Wojtka Klemma, Agnieszki Olsten i Bartosza Szydłowskiego m.in. w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Studio w Warszawie oraz Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Współkurator działań artystyczno-społecznych w przestrzeniach poprzemysłowych Zakłady. Ursus 2014 i Ursus – spacer w czasie (2015). Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Jest autorem książki Zwrot polityczny(2009) i współredaktorem m.in. tomów Built the City: Perspectives on Commons and Culture(2015) oraz Jerzy Grotowski – Teksty zebrane (2012). Członek zespołu Krytyki Politycznej, rady organizacji European Alternatives i założonego przez Yanisa Vaourufakisa ruchu społecznego DiEM25, działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Wykłada w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie oraz w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS.

DZIAŁ PROJEKTÓW I KOORDYNACJI KLUBÓW KP

Marcin Chałupka
(1984) Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2008 roku aktywista Klubu Krytyki Politycznej w Trójmiescie. Do 2012 roku koordynował projekty kulturalne i społeczne Stowarzyszenia w Świetlicy KP w Trójmieście, której był jednym z inicjatorów. Od 2013 roku pracuje w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie jako koordynator projektów oraz relacji i działań pomiędzy aktywistami i ekspertkami w Polsce i Europie. Szczególnie odpowiedzialny za koordynację projektów związanych z polityką narkotykową. Redaktor prowadzący serwisu narkopolityka.pl, autor artykułów poświęconych reformie polityki narkotykowej. Współautor broszury „Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy”.

DZIAŁ FUNDRAISINGU

Mikołaj Syska
(1991) Student socjologii UW, pomagał w działaniach dystrybucji Wydawnictwa Krytyki Politycznej, odpowiedział za księgarnię internetową KP. Do wiosny 2018 koordynator projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie i koordynator Świetlicy KP w Warszawie. Autor wywiadów na stronie Krytyki Politycznej. Drużynowy 13 wołominskiej drużyny harcerskiej. Koordynator akcji „Szturm” angażujących młodzież do działania.

BIURO

Dominika Wróblewska
(1987) Studiowała pedagogikę o specjalności prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Była kuratorka projektów artystycznych w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, koordynatorka projektów artystycznych i kulturalnych, takich jak Zeitkratzer Weekend w ramach festiwalu Półwysep Nowej Muzyki, projektu teatralnego Sztuka Monologu. W Krytyce Politycznej od 2011 roku. Koordynowała działania promocyjne Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Interesuje się fotografią i kulturą skandynawską. Koordynuje produkcję materiałów wideo Krytyki Politycznej (TV KP) oraz biuro i Świetlicę KP w Warszawie.

KRYTYKAPOLITYCZNA.PL, POLITICALCRITIQUE.ORG i PISMO “KRYTYKA POLITYCZNA”

Agnieszka Wiśniewska
(1982) Od stycznia 2016 roku redaktor naczelna gazety internetowej KrytykaPolityczna.pl. Publicystka, aktywistka społeczna, filmoznawczyni. Wcześniej koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej. Absolwentka polonistyki na UKSW, ukończyła studia podyplomowe „Komunikacja społeczna i media” w Instytucie Badań Literackich PAN. Obroniła pracę magisterską w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW o polskim filmie dokumentalnym. Autorka biografii Henryki Krzywonos Duża Solidarność, mała solidarność oraz wywiadu-rzeki z Małgorzatą Szumowską Kino to szkoła przetrwania. Redaktorka książek filmowych w Wydawnictwie Krytyki Politycznej. m.in. Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna. Współautorka książki Współpraca. Przewodnik dla dzieci. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Julian Kutyła
(1979) Wicenaczelny pisma drukowanego „Krytyka Polityczna” oraz redaktor gazety internetowej, doktor socjologii, publicysta, tłumacz z języka angielskiego i francuskiego. W Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN obronił doktorat poświęcony francuskiej myśli społecznej. Tłumaczył m.in. teksty Žižka, Hardta, Badiou i Wolfa Erlbrucha. Publikował w „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. W swojej publicystyce podkreśla związki fenomenu populizmu z ograniczeniami wynikającymi z konstrukcji liberalnej sfery publicznej. Dowodzi, że mimo słabej obecności tradycji psychoanalitycznej w Polsce, psychoanaliza nie tylko da się zastosować do analizy polskiej rzeczywistości, ale powinna stać się głównym narzędziem jej krytyki. W chwilach wolnych didżej i kibic piłkarski. Tata Hani i Zuzy.
Sławek Blichiewicz
Redaktor i wydawca mediów cyfrowych w Krytyce Politycznej. Współzałożyciel, projektant i koordynator anglojęzycznego wydania Krytyki Politycznej (PoliticalCritique.org), koordynator projektu nowej odsłony sklepu internetowego Wydawnictwa KP (wydawnictwo.krytykapolityczna.pl) a także autor cyfrowej metamorfozy głównego internetowego wydania Krytyki Politycznej (KrytykaPolityczna.pl), gdzie jest wydawcą działu Świat oraz redaktorem. Studiował dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe oraz nowe media w Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wcześniej pracował m.in. dla Polskiego Radia, PRL London, Perform Media Group London, “Gazety Wyborczej”, “Jazz Forum”, “Audio Pro International”.
Magdalena Błędowska
(1978) Ukończyła filologię polską na UWr. Pracowała jako nauczycielka, redaktorka, korektorka, publicystka i dziennikarka. Współtworzyła Klub Krytyki Politycznej we Wrocławiu. Od 2010 należy do zespołu redakcyjnego pisma i Wydawnictwa Krytyki Politycznej, współredaguje witrynę internetową. Specjalizuje się w tematyce służby zdrowia. Od czerwca 2013 do grudnia 2015 roku redaktor naczelna gazety internetowej KrytykaPolityczna.pl (wcześniej pod nazwą Dziennik Opinii).
Dawid Krawczyk
(1991) Autor reportaży, wywiadów, analiz i recenzji. Absolwent filozofii i filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W Krytyce Politycznej od 2011 roku. Redaktor serwisu Narkopolityka poświęconego krajowej i międzynarodowej polityce narkotykowej oraz redaktor prowadzący Political Critique, międzynarodowej platformy medialnej. Publikował między innymi w Magazynie Świątecznym “Gazety Wyborczej” oraz polskiej edycji “Le Monde Diplomatique”. Tłumaczenia jego tekstów ukazywały się w językach: angielskim, czeskim, rumuńskim, węgierskim i włoskim. Do 2016 roku koordynator Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.
Magda Majewska
W Krytyce Politycznej od 2010 roku, do 2013 odpowiedzialna za promocję Wydawnictwa Krytyki Politycznej, od lipca 2013 redaktorka Krytyki Politycznej. Absolwentka politologii UW, Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW oraz Studiów Podyplomowych „Literatura i książka dla młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” na UW. Zajmowała się promocją i PR-em w dziedzinie kultury (m.in. promocją TR Warszawa w latach 2006-2010) oraz animacją projektów społeczno-kulturalnych. Redaktorka książek i tłumaczka z języka niemieckiego. Inicjatorka akcji społecznej „Warszawa Czyta”, współprowadzi Mokotowski Dyskusyjny Klub Dyskusyjny, członkini Polskiej Sekcji IBBY. Feministka, weganka, rowerzystka. Mama Mirona.
Artur Żmijewski
(1966) Artysta multimedialny związany z Fundacją Galerii Foksal. Od 2006 redaktor artystyczny pisma „Krytyka Polityczna”. W latach 1990-95 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Uczeń „Kowalni” – pracowni Grzegorza Kowalskiego, z której wywodzą się polscy artyści sztuki krytycznej. Filmem „Powtórzenie” reprezentował Polskę na 51. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji. Jest laureatem prestiżowej nagrody Ordway (2010) przyznawanej wspólnie przez New Museum w Nowym Jorku oraz organizację Creative Link for the Arts; nagrody Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Per L’Arte w 2000 oraz nagrody TVP Kultura w kategorii „Kultura Alternatywna i Sztuki Wizualne”. Do jego najgłośniejszych prac należą: Oko za oko (1998), Lekcja Śpiewu 2 (2003), KR WP (2000), Nasz Śpiewnik (2003), Polak w szafie. Jest autorem filmu Oni pokazywanego w ramach Documenta 12. w Kassel w 2007 oraz cyklów filmowych Demokracje i Praca. Autor książki Drżące ciała. Rozmowy z artystami (2007) wydanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Kurator 7. Berlińskiego Biennale Sztuki Współczesnej (2012).

WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ

Katarzyna Błahuta
(1982) Graficzka, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem: plakatem, identyfikacją wizualną, składem, projektowaniem publikacji (gazety, książki), ilustracją. Autorka m.in. serii plakatów do cyklu muzycznego „Wolne Niedziele”, okładek do pisma „Krytyka Polityczna”, identyfikacji wizualnej projektu „House of change” oraz jednodniówki „Kurier Kultura”. W Krytyce Politycznej od 2010 roku.
Vendula Czabak
(1981) Absolwentka Instytutu Socjologii UW i Podyplomowych Muzealnicznych Studiów Kuratorskich na UJ. Pracowała w Galerii Klimy Bocheńskiej. W Krytyce Politycznej od 2012 roku. W dziale promocji Wydawnictwa KP od lipca 2013. Autorka tekstów na stronie KP w serwisach czeskim i Czytaj dalej. Mama.
Jaś Kapela
(1984) Pisarz, poeta, felietonista Krytyki Politycznej. Autor trzech książek z wierszami („Reklama”, „Życie na gorąco”, „Modlitwy dla opornych”), trzech powieści („Stosunek seksualny nie istnieje”, „Janusz Hrystus” oraz „Dobry troll”) i zbioru felietonów „Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu (2011). Prowadził księgarnię w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Współtworzy witrynę internetową Krytyki Politycznej. Należy do zespołu redakcji Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Opiekun Serii Literackiej i książek poza seriami.
Karolina Krakowska
Łodzianka z urodzenia, warszawianka z wyboru. Absolwentka historii sztuki, choć bez tytułu magistra. Adeptka Polskiej Akademii Księgarstwa oraz stypendystka Instytutu Goethego. Od 2009 roku związana z rynkiem książki w Polsce, wcześniej pracowała m.in. jako kierowniczka galerii fotograficznej, kuratorka wystaw fotograficznych i specjalistka ds. promocji w Muzeum Sztuki w Łodzi. Współtwórczyni Kolektywu Księgarzy Kameralnych oraz jedna ze współorganizatorek Weekendu Księgarń Kameralnych. Fanka literatury, długich spacerów i gry w ping ponga. Zapalona kibicka.
Krzysztof Tomasik
(1978) komentator życia medialnego, feminista i biografista. Współpracownik organizacji gejowskich i partii Zielonych. Członek Krytyki Politycznej. Od 2005 do 2007 na portalu KP publikował cotygodniową rubrykę Dyskurs w pigułce, gdzie prześmiewał pozorną otwartość polskiej sfery publicznej, ukazując jej heteronormatywne, patriarchalne i konserwatywne założenia. Jest stałym autorem portalu innastrona.pl, ale publikuje też w, „Zadrze”, „Replice” i „Nowych Książkach”. W swoich tekstach wydobywa na wierzch i opisuje ukryte i/lub wykluczone elementy polskiej kultury literackiej – zajmuje się wątkami feministycznymi i homoseksualnymi. Autor książki Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008) i redaktor tomu Mulat w pegeerze (2011). W 2012 ukazała się jego książka Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u.
Patryk Walaszkowski
(1990) Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW. W Krytyce Politycznej od 2010 roku, sekretarz Wydawnictwa, redaktor prowadzący, współodpowiedzialny za dystrybucję wydawnictw KP. Koordynował także projekty kulturalne m.in. cykl seminariów Nowy Teatr w Nowym Wspaniałym Świecie. Publikował w „Rzeczpospolitej”.

DZIAŁ DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY WYDAWNICTWA

Bartłomiej Modzelewski
(1982) Z wykształcenia pedagog i menadżer kultury. W 2011-2012 kierownik kawiarni w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Koordynował pracę zespołu kawiarni i projekty inwestycyjne. Obecnie odpowiedzialny za logistykę i sprzedaż wydawnictw KP oraz rozwój działu e-booków.
Jakub Szafrański
(1984) pochodzi z Lublina, gdzie tworzył Klub Krytyki Politycznej. Pisze doktorat z filozofii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej. Publicysta i fotograf. W 2010-2012 pracował w dziale dystrybucji Wydawnictwa KP. Współtworzył stronę internetową. Akademicki mistrz polski w kick-boxingu 2009, a także instruktor samoobrony. Pracował we Włoszech, Holandii i Anglii. Obecnie mieszka w Hiszpanii. Laureat stypendium pamięci Konrada Pustoły i ESK2016.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Dorota Głażewska-Ziemilska
(1978) Dyrektor finansowa. Współzałożycielka i dyrektorka finansowa Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, w latach 2006-2017 członkini zarządu. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Ukończyła Podyplomowe Studia „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” oraz Podyplomowe Studia Menadżersko-Finansowe SGH. W latach 2002-2006 współprowadziła projekty badawcze i koordynowała programy szkoleniowe i wydawnicze w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prowadziła monitoring i ewaluacje lokalnych organizacji pozarządowych oraz ROSzEFS. W 2004-2008 wykładała socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadziła zajęcia w Instytucie Socjologii UW. Interesuje się polityką społeczną, sztuką ulicy, grafiką. W „Krytyce Politycznej” zarządza finansami i sprawami administracyjnymi. Współprowadziła REDakcję – Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie oraz współtworzyła projekt powstania Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat.
Beata Stępień
(1971) Kierownik działu administracyjnego, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Filologiczno-Historycznego, kierunek – filologia polska, specjalność – nauczycielska. Pracowała w szkole i fundacjach OŚKa i Feminoteka. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku w Krytyce Politycznej. Koordynuje sprawy administracyjne i finansowe, odpowiada za sprawozdawczość i rozliczanie projektów społecznych. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.
Małgorzata Łukomska
(1985) Absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą na UŁ. W latach 2007-2008 stypendystka Uniwersytetu w Lund, w Szwecji. Pracowała w biurze Fokus Łódź Biennale 2010. Specjalistka ds. finansów z doświadczeniem w rozliczaniu projektów w organizacjach pozarządowych. Odpowiada za administrację projektów Świetlic Krytyki Politycznej w Trójmieście i Cieszynie.
Danuta Sonnenfeld
Główna księgowa.
Agnieszka Sterne
(1961) Specjalistka ds. kadrowych. Ukończyła kurs z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pracowała w Stowarzyszeniu Koalicja KARAT. W Krytyce Politycznej od 2010 roku, odpowiada za sprawy kadrowe.

ŚWIETLICA KP W TRÓJMIEŚCIE

Elżbieta Rutkowska
Animatorka i dziennikarka. Ukończyła specjalizację prasową i reportażową na Pomagisterskich Dziennych Studiach Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez sześć lat współpracowała z Telewizją Polską S.A., przygotowując cykle tematyczne, magazyny, reportaże oraz filmy dokumentalne. Prowadziła warsztaty dziennikarskie dla Fundacji Nowe Media. W Krytyce Politcznej od 2012. Od maja 2014 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.
Vanessa Szymikowska
(1976) Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywistka, działająca w nieformalnej grupie Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, lokalnym oddziale Amnesty International i Vivie! Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt. Od lat interesuje się kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, realizując swoje pasje w Polskim Ruchu Przyjaciół Indian. W wolnym czasie czyta psychologów ewolucyjnych i uczy się gry na djembe. Matka, żona, feministka.

ŚWIETLICA KP “NA GRANICY” W CIESZYNIE

Joanna Wowrzeczka
(1972) Malarka (dr od 2008) i socjolożka (dr od 2004). Współzałożycielka Galerii „Szara” w Cieszynie. Zajmuje się badaniem pola sztuki w Polsce oraz problemem zdominowanych, a także wyprowadzaniem studentów z murów uniwersytetu w tzw. siną dal. Redaktorka działu sztuka w magazynie „Opcje”. Szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Mama polityczna.
Natalia Kałuża
(1991) Ukończyła Etnologię i Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Współorganizatorka cieszyńskich edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Od 2014 roku związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur Sałasz, w którym realizuje działania edukacyjne i kulturalne w Cieszynie oraz na polsko-ukraińskim pograniczu kulturowym w Dolinie Osławy. W latach 2010-2015 brała udział w projektach oraz badaniach realizowanych przez Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Na stałe do Zespołu Świetlicy dołączyła we wrześniu 2015 roku.
Anna Pluta
(1987) Studiuje grafikę na Uniwersytecie Śląskim. Odbyła stypendium naukowe do Escola Superior de Artes e Design w Portugalii. Ilustratorka i graficzka. Autorka ilustracji do książki Bieda. Przewodnik dla dzieci (2010) oraz szaty graficznej multimedialnej mapy Cieszyna. Od 2010 r. współtworzy Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie.