Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Strona programu:  www.aktywniobywatele.org.pl

 

Lista kampanii:

1. Kampania Kolektywu Atypowe zajmującego się animowaniem lokalnych grup samopomocowych dla dorosłych kobiet, które otrzymały diagnozę bycia w spektrum autyzmu. Współpraca z Równikiem w Toruniu, Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach, Tolerado w Gdańsku, Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani w Łodzi.

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/atypowe/

2. Kampania “Dzienniczki przyjaźni” kolektywu STUS, a obecnie już Fundacji STUS, zajmującej się działaniem na rzecz poprawy sytuacji migrantów oraz spójności społecznej w grupach i społecznościach wielonarodowych, polegająca na wypracowaniu i promocji narzędzia dla innych grup podzielających te cele. Współpraca z Warszawskim Obserwatorium Kultury.

 

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/stus/

3. Kampania “Czy inna polityka rolna jest możliwa” Kolektywu Rolniczo-Klimatycznego, zajmującego się upowszechnianiem informacji na temat specyfiki pracy rolników oraz realnych cen żywności.

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/rolniczo-klimatyczny/

4. Kampania “Spójrz na siebie” Fundacji Fala Nowej Kultury, zajmująca się promocją ciałopozytywności oraz profilaktyki zdrowia psychicznego wśród nastolatków.

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/fala-nowej-kultury/

5. Kampania “Twój głos to Twoja supermoc” kolektywu edYOUcation, który skupił się na kampanii profrekwencyjnej przed wyborami parlamentarnymi skierowanej do osób rówieśniczych

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/edyoucation/

6. Kampania “Transport miejski dla Kończyc Małych” organizacji “Ruch Młodych”, skupiona na działaniu na rzecz poprawy warunków transportu dla mieszkańców.

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/2022-2023/ruch-mlodych/

7. Kampania “Co u nas” skupiona na działaniu na rzecz widzialności nastoletnich osób migranckich i wspieraniu procesów autonarracyjnych poprzez wzmocnienie ich umiejętności ekspresji twórczej przez fotografię i video.

 

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/pwst5/co-u-nas/

8. Kampania “Wielka księga scorów” grup Queerowa Akademia Ruchu i Przestrzeń Wspólna” służąca wypracowaniu i promocji narzędzi wspierających procesy grupowe w organizacjach społecznych i grupy nieformalne dzięki wykorzystaniu choreografii i praktyk tanecznych.

Dokumentacja kampanii: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/pwst5/wielka-ksiega-scorow/

Raporty z poniższych kampanii znajdziesz tutaj: https://warszawa.krytykapolityczna.pl/dzialanie/generation-change/kampanie-gc-2021-22/

1. Kampania „Sztuka dla pokoju” Stowarzyszenia Globalna Wioska zajmującego się prawami człowieka i edukacją globalną, badającego temat neokolonializmu. Współpraca z inicjatywą „Poznańska Garażówka” i lokalną księgarnio-kawiarnią

2. Kampania Inicjatywy Dzikie Karpaty, zajmującej się lobbowaniem na rzecz powołania Turnickiego Parku Narodowego i ochroną przyrody bieszczadzkiej. Współpraca z Towarzystwem Krajoznawczym „Krajobraz”, współpraca z lokalnymi firmami jak browar Ursa Maior, współpraca z miesięcznikiem Dzikie Życie i fundacją Greenpeace Polska; współpraca z Inicjatywą Otwarty Jazdów, grupą Hurt Luster, Food Not Bombs Warszawa

3. kampania Grupy Sabat, zajmującej się prawami kobiet, siłą kobiet i refleksją nad rolami płciowymi. Kampania „QUEER AS GERMAN FOLK”: współpraca z Goethe Institut, American Corner Gdańsk oraz Mlecznym Piotrem – przestrzenią sztuki na terenie Stoczni Gdańskiej

4. kampania Fundacji Widzialne – Zmiana jest Kobietą, zajmującej się zwiększeniem udziału kobiet w życiu publicznym. Współpraca z Urzędem Miasta i Wójtem, Szkołą Podstawową w Jastarni oraz Centrum Praw Kobiet

5. kampania Grupy Zasiej, sformalizowanej do Stowarzyszenia Zasiej, zajmującego się ogrodnictwem miejskim: powołanie Stołecznej Grupy Nasiennej, współpraca z Domem Kultury Świt oraz ROD Pratulińska

6. kampania zrealizowana przez nieformalną organizację Szkoła Cieszyn, zajmującą się promocją nowoczesnych metod uczenia i organizowania życia społeczności szkolnej w Cieszynie. Współpraca z Urzędem Miasta w Cieszynie i Centrum Usług Wspólnych. Dodatkowym produktem jest też Społeczna Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie

7. kampania Projektu Antygona, wywodzącego się z Grupy Prawo a płeć, będącej częścią koła naukowego prawniczek studiujących na UW, realizujących badania odnośnie przemocy seksualnej na wyższych uczelniach

8. kampania Fundacji Różowa Skrzyneczka, zajmującej się tematem ubóstwa menstruacyjnego i zdrowia menstruacyjnego. Współpraca z 9. placówkami i instytucjami: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku; Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie; Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie; Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku; Warszawski Dom pod Fontanną; Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu; Szpital Lipno Sp. z o.o., Oddział Psychiatryczny; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie; Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddział IV we Wrocławiu; Wojskowy Instytut Medyczny – Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Warszawie

9. kampania grupy Idź Pobiegaj, prowadząca online upowszechnianie informacji dotyczących zdrowia psychicznego, neuro(a)typowości również pod kątem tożsamościowym i politycznym

10. kampania “Infrastruktura Oporu” nieformalnej grupy Nerdka, której rezultatem jest stworzenie interaktywnej mapy – archiwum dokumentującego narzędzia oraz metody wspierające samoorganizację w dobie kryzysu humanitarnego związanego z rosyjską agresją na Ukrainę

11. kampania “Zachęta bis” nieformalnej grupy Przybyszki, której rezultatem była wystawa interaktywna oraz debata o sztuce jako narzędziu oporu

Zamknij