Fot. Jakub Szafrański

O projekcie

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024 dzięki wsparciu Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i ma na celu wzmocnienie rozwoju instytucjonalnego organizacji, które umożliwi długofalową i efektywną realizację misji Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego jest zorganizowane dla produkcji i dystrybucji idei w ramach instytutu badawczego, wydawnictwa i medium, jednocześnie prowadząc lokalne centra społeczno-kulturalne, sieciujące i wspierające inne organizacje i inicjatywy. W wymiarze długofalowym Stowarzyszenie dąży do tego, aby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do i zrozumienie postulatów progresywnej i otwartej agendy społecznej. Organizacja działa na rzecz sprawiedliwości i solidarności społecznej oraz wprowadzania progresywnych rozwiązań w praktykę
polityczną i społeczną.

Jesteśmy świadkami gwałtownych zmian społecznych i politycznych. Dostrzegamy wyzwania wobec zazębiających się kryzysów, w tym klimatycznego, ambiwalencji rewolucji technologicznej, kurczenia się przestrzeni dla swobód i aktywności obywatelskich oraz zagrożenia dla praw człowieka i praw mniejszości.

By mierzyć się z tymi i wyzwaniami Stowarzyszenie pracuje z wielomilionową społecznością w całej Polsce, stawiając nacisk na pracę z obecnymi odbiorcami i aktywnie poszukując dróg dotarcia do nowych.

W okresie do 2024 roku Stowarzyszenie skupi się w działaniu na czterech priorytetach:

(1) innowacyjność programowa i oddziaływanie na świadomość społeczną oraz (2) inicjowanie ważnych procesów i wydarzeń w sferze publicznej. Ponadto stawiamy na (3) dalsze budowanie społeczności wokół wspólnych idei i działań, jednocześnie dbając o (4) rozwój organizacyjny oraz sprawczość w
działaniu.

Wśród założonych rezultatów są: wsparcie organizacji i grup nieformalnych z Polski, prowadzonych przez młode osoby, z naciskiem na działające na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, wsparcie infrastrukturalne doświadczonych organizacji nie posiadających własnej infrastruktury,
intensyfikacja współpracy z innymi organizacjami, ruchami, reprezentantkami inicjatyw obywatelskich na łamach KrytykaPolityczna.pl oraz upowszechnianie postaw równościowych i progresywnych wśród mieszkańców Polski i dalszy rozwój fundraisingu.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Strona programu:  www.aktywniobywatele.org.pl

Zamknij