Sztuka i polityka

Baba, I am confused! Baba, nie rozumiem! Będę anglikanką do mojej śmierci – wiem to, wiem! Ale nie rozumiem! Gdzie jest mój Bóg?

Prorocy

„Są ludzie, którzy chcą cię zabić”.

Ichokwadi, Baba. To prawda, Ojcze”.
„Człowiek, który chce cię zamordować, to twój pracodawca”.

Afrofeminizm

„Nie nienawidzę go, nie mogę powiedzieć, że go nie lubię. Uważam po prostu, że nie istnieje”.

Zamknij