Zatrudnimy koordynatorkę finansową projektów krajowych i zagranicznych

Jeśli dokumenty finansowe nie stanowią dla ciebie tajemnicy, a cyfry porządkują rzeczywistość, dołącz do naszego zespołu. Krytyka Polityczna zatrudni na pełny etat koordynatorkę finansową projektów krajowych i zagranicznych. Płeć koordynatorki nie ma znaczenia.

Do twoich obowiązków należeć będzie:

– obsługa finansowo-administracyjna projektów międzynarodowych i krajowych, realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz kontakt z grantodawcami;
– weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;
– budżetowanie i właściwa kwalifikacja kosztów;
– przygotowywanie i aktualizowanie tabel kosztowych realizowanych projektów;
– kontrola nad wydatkowaniem środków z budżetów projektów;
– opisywanie dokumentów zgodnie z wytycznymi grantodawcy i planem kont Stowarzyszenia;
– przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizowanych projektów.

Oczekujemy:

– znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (kontakt z zagranicznymi grantodawcami);
– znajomości przynajmniej podstaw rachunkowości (mile widziana osoba z wykształceniem ekonomicznym);
– umiejętności pracy z dokumentami finansowymi;
– minimum 1–2 lata doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdań finansowych z przyznanych dotacji;
– dokładności, skrupulatności, zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania;
– dobrej znajomości programu Excel/Google Sheets.

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
– wynagrodzenie w przedziale 6 000–7 000 zł brutto;
– pracę w warszawskim biurze Krytyki Politycznej;
– przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i dzielących się wiedzą współpracowników;
– wiele możliwości rozwoju, angażowania się w nowe projekty, szkolenia;
– pracę w zaangażowanym środowisku, działającym na rzecz rozwoju postępowych idei w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV* wraz z kilkoma zdaniami, dlaczego mamy wybrać właśnie ciebie, na adres re[email protected] w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

* Jeśli zgadzasz się, abyśmy przechowali twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, umieść w nim poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3 moich danych osobowych zawartych w przeze mnie dokumentach, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji w Stowarzyszeniu”.

**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie (00-013), przy ul. Jasnej 10 lok. 3. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij