Akcja Demokracja szuka lidera lub liderki podzespołu kampanijnego

Termin nadsyłania aplikacji mija 16 stycznia 2020 r. do godziny 23:59.

Kogo szuka Akcja Demokracja?

Szukamy osoby mającej doświadczenie w działaniach na rzecz zmiany społeczno-politycznej, w szczególności w obszarze sprawiedliwości społecznej. Akcja Demokracja to organizacja wielotematyczna. Dzisiaj szukamy osoby, która będzie we współpracy z kierownikiem kampanii przewodzić pracą 3-osobowego zespołu w obszarze sprawiedliwości społecznej i demokracji oraz wspólnie z tym zespołem kampaniować w tych obszarach.

Kim jest Akcja Demokracja?

Akcja Demokracja została założona we wrześniu 2015 roku jako pierwsza w Polsce wielotematyczna, kampanijna organizacja. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Wpływamy na decydentów na szczeblu samorządowym, krajowym i europejskim. Swoje działania kierujemy również do firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.

Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i szukamy skutecznych metod, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie. Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie. Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji).

Aplikuj jeśli:

–> Chcesz zmieniać Polskę na bardziej sprawiedliwą społecznie, a treść artykułu 2 Konstytucji jest dla Ciebie wyznacznikiem kierunków potrzebnych zmian.
–> Chcesz planować i prowadzić skuteczne działania kierowane do setek tysięcy aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.
–> Masz dobre rozeznanie w jednym lub więcej tematach z obszaru sprawiedliwości społecznej np.: ochrona zdrowia, edukacja, polityki socjalne, mieszkalnictwo, wykluczenie transportowe.
–> Działałeś lub działałaś na rzecz zmiany społecznej i masz za sobą sukcesy na poziomie lokalnym lub krajowym.
–> Wiesz, co to jest zmiana społeczno-polityczna – jak może zachodzić i jak można ją skutecznie przeprowadzać – najlepiej, jeżeli masz na tym polu jakieś osiągnięcia.
–> Lubisz być na bieżąco z polityką i sprawami społecznymi w Polsce, widzisz zależności pomiędzy wydarzeniami, umiesz na bieżąco diagnozować sytuację i stawiać wnioski do dyskusji.
–> Masz doświadczenie w zarządzaniu i wspieraniu pracowników oraz pracownic.
–> Potrafisz szybko podejmować decyzje i samodzielnie organizować sobie pracę.
–> Potrafisz przekonująco formułować argumenty mobilizując do działania biorąc pod uwagę to, do kogo mówisz lub piszesz.
–> Potrafisz formułować plany działań długo i krótkoterminowych, mając zacięcie do myślenia strategicznego o zmianie.
–> Swobodnie mówisz i piszesz po angielsku – nie chodzi o mistrzowskie tłumaczenia, tylko o płynną komunikację.
–> Lubisz pracę w dynamicznym środowisku, w którym ważne decyzje są podejmowane z dnia na dzień (a czasem tego samego dnia, kiedy pojawia się potrzeba).

Dodatkowym Twoim atutem będzie, jeśli:

–> Aplikacje, programy, digital nie są Ci obce, a praca z nimi budzi Twoją ciekawość i chęć rozwoju.
–> Masz doświadczenie w pracy z mediami i/lub w rzecznictwie politycznym.
–> Masz szeroką sieć kontaktów społecznych – osób i instytucji, które mogą być zainteresowane współpracą w ramach realizacji Twoich zadań w Akcji Demokracji.
–> Masz żyłkę do fundraisingu indywidualnego – to źródło utrzymania Akcji Demokracji i codzienność w pracy kampanijnej naszego zespołu.

Obowiązki na stanowisku Lidera/Liderki Podzespołu Kampanijnego:

–> Przewodzenie pracom podzespołu kampanijnego (w tym wyznaczanie celów, delegowanie zadań), które zmierzają do realizacji celów całego zespołu kampanijnego.
–> Wymyślanie i prowadzenie kampanii w tym wdrażanie strategii kampanijnych w zakresie tematycznym sprawiedliwości społecznej i demokracji.
–> Pisanie maili do kilkuset tysięcy aktywistek i aktywistów Akcji Demokracji i monitorowanie jakości materiałów kampanijnych we wszystkich kanałach komunikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniami prowadzonych w Akcji kampanii.
–> Monitorowanie wiadomości i aktualności w kampaniach oraz proponowanie właściwych reakcji na nie.
–> Przewodzenie pracom nad riserczami kampanijnymi, planami oraz ich ewaluacjami.
–> Reprezentowanie organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących trwających i planowanych kampanii w tym współpraca z mediami, politykami i partnerami.
–> Przyczynianie się znacząco do realizacji celów związanych z fundrisingiem indywidualnym w prowadzonych kampaniach.
–> Zarządzanie i wspieranie pracowników i pracownic podzespołu w osiąganiu sukcesów, włącznie z wyznaczaniem i monitorowaniem efektów pracy.
–> Uczestniczenie w pracach całego zespołu kampanijnego i całego zespołu Akcji Demokracji.

Dlaczego warto pracować w Akcji Demokracji?

–> Mamy w budżecie przewidziane pieniądze na rozwój indywidualny pracowników i pracownic.
–> Współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu działającymi na całym świecie, od których każdy i każda z nas wiele się uczy.
–> Minimum raz w roku organizujemy wyjazd integracyjny, budujący zespół poza miejscem codziennej pracy.
–> Robimy nowe rzeczy w obszarze zmiany społecznej i politycznej, których nikt wcześniej nie robił, które ograniczone są tylko naszą wyobraźnią i wartościami, którymi się kierujemy.
–> Jesteśmy nastawieni na rozwój osób pracujących w Akcji i uwzględniamy potrzeby indywidualne przy zmianie stanowisk i zakresów obowiązków.
–> Dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (raz w tygodniu jemy wspólnie śniadanie, pracujemy zdalnie, odbieramy nadgodziny).
–> Tworzymy zespół zaangażowanych osób, które mają wpływ na całość organizacji (wiele spraw wzajemnie konsultujemy, a w kluczowych wspólnie podejmujemy decyzje).
–> Mamy biuro w centrum Warszawy, a pracę wykonujemy również zdalnie.
–> Rozliczamy nadgodziny, jesteśmy w porządku wobec pracowników, pracownic, ale też państwa, jeżeli chodzi o prawo pracy.
–> Łączą nas wartości – przywiązanie do progresywnej wizji świata, w której Polska jest bardziej sprawiedliwym, demokratycznym państwem i wspólnotą, w której przestrzega się praw człowieka i dba o środowisko naturalne.

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją prowadzącą kampanie, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek. W organizacji mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową.

Jako organizacja kierująca się zasadą równości i dbająca o zachowanie gender balance w zespole, zachęcamy do aplikowania kobiety.

Biuro Akcji Demokracji jest częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – znajduje się na pierwszym piętrze budynku wyposażonego w windę, jednak w wejściu z bramy do klatki schodowej znajduje się pięć stopni schodów.

Informacja o wymiarze etatu i wynagrodzeniu

Oferujemy pracę na cały etat (bez możliwości negocjacji innego wymiaru etatu).

Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym. Praca odbywać się będzie w naszym biurze w centrum Warszawy z możliwością pracy z domu raz w tygodniu.

Wynagrodzenie za pełen etat to 3750 – 4350zł netto (w zależności od kompetencji – płace w Akcji określane w oparciu o politykę płac i model kompetencyjny). Podczas spotkań rekrutacyjnych wyjaśnimy zasady naszej polityki płac i odpowiemy na Twoje pytania.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz na stronie [https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/rekrutacja-team-lead], odpowiedz na zamieszczone tam pytania i załącz swoje CV.

Harmonogram rekrutacji (zmieniony 10 stycznia):

16 stycznia do 23:59 możesz nam przesłać swoją aplikację poprzez ten formularz: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/rekrutacja-team-lead

17 stycznia na koniec dnia otrzymujesz od nas informację o tym, czy chcielibyśmy się z Tobą spotkać i porozmawiać o Twojej aplikacji i pracy w Akcji i umawiamy się na spotkanie w kolejnym tygodniu. W innym przypadku również dostaniesz od nas tego dnia informację.

21-24 stycznia – Twoje spotkanie i rozmowa z Akcją o Twojej aplikacji i pracy w Akcji.

27 stycznia – dostajesz od nas informację zwrotną po spotkaniu wraz z naszą decyzją o współpracy, ale też dajesz nam swoją decyzję po spotkaniu z nami.

luty – zaczynasz pracę w Akcji! Tak, wiemy, że ten termin jest krótki. Aplikuj również jeżeli możesz rozpocząć pracę później – będziemy rozmawiać 🙂

Nie czekaj, aplikuj przed terminem. Jeśli znajdziemy odpowiednią osobę, wtedy możemy zakończyć rekrutację wcześniej.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Napisz do [Agnieszki Gilskiej-Janus] na adres [agnieszka.gilska [at] akcjademokracja.pl]

***

To jest ogłoszenie płatne. Redakcja KP nie odpowiada za rekrutację w AD.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać