OGŁOSZENIE WYNIKÓW PIERWSZEGO NABORU DO PROGRAMU WSPARCIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Szanowne Artystki, Szanowni Artyści,
Drogie Twórczynie, Drodzy Twórcy,

Dziękujemy Wam bardzo za udział w pierwszym naborze realizowanego przez Jasną 10 Programu Wsparcia Środowisk Twórczych. Jeśli Wasze zgłoszenia możemy odczytywać jako reprezentatywny obraz pola sztuki, to jest on niezwykle bogaty, zróżnicowany i oryginalny. Podczas lektury Waszych propozycji uderzył nas zarówno szeroki zakres poruszanych ważnych społecznie tematów, jak i stosowanych przez Was metod pracy twórczej. Jednocześnie bardzo wysoki i wyrównany poziom Waszych zgłoszeń wiązał się dla nas z wielkim wyzwaniem. Niezmiernie trudno było nam wybrać spośród projektów tylko pięć, na realizację których – po długich i intensywnych obradach – postanowiliśmy przeznaczyć środki.

Dlatego też ogłaszając wyniki pierwszego naboru Programu Wsparcia Środowisk Twórczych chcielibyśmy nie tylko podziękować, ale też pogratulować pomysłów wszystkim Twórcom i Twórczyniom, których propozycje mieliśmy okazję i przyjemność przeczytać. Zdajemy sobie sprawę, że skala naszego wsparcia jest niewystarczająca, w związku z czym przypominamy, że drugi nabór do Programu ruszy już 1 lipca. Zachęcamy Was do wzięcia w nim udziału.

Z wyrazami szacunku,
Członkinie i Członkowie Komisji: Weronika Chinowska (Strefa WolnoSłowa), Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego), Ania Miczko (Kem), Magdalena Malińska (Krytyka Polityczna), Krzysztof Pijarski (Widok), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Kasia Świętochowska (Automatophone), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący Komisji).

 

Komisja zdecydowała się przekazać po 12 000 zł brutto na realizację następujących projektów (kolejność alfabetyczna):

– – – – – – – – – – – – –

YURIY BILEY, YULIA KRIVICH, VERA ZALUTSKAYA
tytuł: [ ZINE ] artystek i artystów zagranicznych mieszkających w Polsce

opis: publikacja prezentująca sztukę artystek i artystów zagranicznych mieszkających w Polsce, wzmocnienie widzialności twórców i twórczyń zagranicznych na mapie sztuki oraz kultury Polski.

uzasadnienie: ambitna i niezbędna próba kompleksowego rozpoznania obecności artystów zagranicznych w Polsce mająca przyczynić się do włączenia ich w obieg życia kulturalnego.

– – – – – – – – – – – – –

PAMELA BOŻEK, JAN JURCZAK
tytuł: Ptaki Polski

opis: seria fotografii i twórczych działań z dziećmi w Ośrodku dla Cudzoziemców/mek w Łukowie, przybliżenie tematyki migracji w ujęciu międzygatunkowej wspólnoty, opowieść o ograniczeniach i niedostępności z perspektywy ich pokonywania – potrzebie osobistego kontaktu, współdziałania i obecności.

uzasadnienie: subtelne, poruszające, ważne społecznie działania o znaczącym potencjale artystycznym, których adresatami i uczestniczkami mają być dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców/mek w Łukowie. Element włączający tego projektu ma bardzo dużą siłę i dla wielu uczestników / uczestniczek działań może być punktem wyjścia do budowania swojego kapitału społecznego w nowym miejscu zamieszkania, jakim jest Polska.

– – – – – – – – – – – – –

ALEKSANDRA JACH
tytuł: Kultura energii – scenariusze przyszłości

opis: scenariusz do filmu VR dotyczącego przyszłości widzianej pod kątem polityki energii. Scenariusz będzie składał się z kilku opowiadań, które użytkownik/czka będzie mógł wybrać decydując się na obejrzenie filmu. Na bazie scenariusza powstanie esej wizualny umieszczony online.

uzasadnienie: niebanalne, głębokie, przemyślane i wychodzące w przyszłość ujęcie ważnego problemu kryzysu klimatycznego i polityki energetycznej z wykorzystaniem immersyjnych mediów.

– – – – – – – – – – – – –

MICHAŁ LIBERA
tytuł: Sykster

opis: przygotowanie scenariusza performansu dźwiękowego, którego realizacja będzie się dokonywała mimowolnie – w akcie jego indywidualnej, cichej lektury. Scenariusz będzie oparty na wykorzystaniu potencjału dźwiękowego zawartego w procesie cichego czytania i zostanie zbudowany wokół postaci Sergieja Pankiejewa, jednego z najsłynniejszych pacjentów w historii psychoanalizy, znanego również jako Człowiek-wilk.

uzasadnienie: projekt wysoce oryginalny i precyzyjnie dopracowany na poziomie artystycznym oraz koncepcyjnym. Nowatorski w wymiarze dźwiękowym i performatywnym, bezkompromisowo podchodzący do procesu słuchania.

– – – – – – – – – – – – –

KOLEKTYW ORAMICS
tytuł: III urodziny ORAMICS

opis:  interdyscyplinarny projekt, którego podstawą ma być twórcza współpraca i wymiana pomiędzy krajami Europy Wschodniej oraz różnymi dziedzinami sztuki; refleksja nad medium Internetu i sposobami w jaki publiczność wchodzi w relacje z treściami on-line; stworzenie tymczasowej platformy dla artystek, które doświadczają dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i kraj zamieszkania/pochodzenia.

uzasadnienie: projekt o wyróżniającej się skali, zakresie działań i wyjątkowo inkluzywnym charakterze wpisujący się jednocześnie w logikę szeroko rozumianej sceny klubowej. Swoją tematyką projekt porusza istotne kwestie: wykluczenie ze względu na pochodzenie, tożsamość płciową, orientację seksualną.

Kontakt:

ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa
(+48) 518 017 919

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu “Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Zamknij