Działania międzynarodowe

CEE2015 uczestnicy

Krytyka Polityczna to sieć instytucji i aktywistów. Działamy na rzecz zmiany świata na bardziej sprawiedliwy, również z ekspertkami i aktywistami w innych krajach i sieciach międzynarodowych.

Dla warszawiaków jesteśmy redakcją na Foksal, dla osób śledzących debatę publiczną w Polsce jesteśmy komentatorami z radia i telewizji oraz dziennikarzami Dziennika Opinii, dla czytelników książek jesteśmy Wydawnictwem, dla mieszkańców Cieszyna czy Gdańska – świetlicami społeczno-kulturalnymi, dla łodzian organizatorami obchodów rocznicy Rewolucji 1905, w Gnieźnie znają nas jako fanów kina zaangażowanego. W świecie akademickim jesteśmy gospodarzami seminariów, wykładów i konferencji organizowanych przez prowadzony przez nas Instytut Studiów Zaawansowanych, w środowisku organizacji pozarządowych jesteśmy jednym z większych NGO-sów, na Ukrainie jesteśmy „Політична Критика”, w Rosji wydajemy pismo „Политическая критика”, a w sieciach międzynarodowych jesteśmy tym wszystkim po trochu – aktywistami, dziennikarzami, akademikami, artystami – i przyzwyczailiśmy się, że sporo czasu zajmuje nam wyjaśnienie, jak działa ten skomplikowany organizm, jakim jest Krytyka Polityczna. Dla siebie nawzajem, dla wielu organizacji i środowisk w Polsce i za granicą jesteśmy po prostu przyjaciółmi.

Zawsze tym, co trzymało nas razem, były relacje między ludźmi. Nazywamy to produkowaniem „kleju społecznego”. Jak? Poprzez wspólne działania na rzecz zmiany dyskursu politycznego, wprowadzania lewicowej myśli do debaty społecznej. Każde z tych działań wymaga godzin wspólnej pracy – wspólnego zdobywania wiedzy, przygotowań, czasem gorących dyskusji, a potem realizacji. Te spędzone wspólnie godziny są dla nas tak samo ważne, jak wspólne idee. Patron naszego Stowarzyszenia, polski filozof Stanisław Brzozowski, pisał, że „co nie jest biografią, nie jest w ogóle”. Działanie razem jest naszą biografią.

Krytyka Polityczna to miejsce, gdzie łączymy ludzi, pomysły, organizacje. Swatamy. Akademików spotykamy z aktywistami, dziennikarzy z działaczami społecznymi, osoby zaangażowane w walkę o prawa mniejszości z ekonomistami i feministkami, artystów z Częstochowy ze społecznikami z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszyscy ci ludzie uczą się od siebie, inspirują, dzielą się swoimi unikalnymi doświadczeniami. Socjologowie i artyści używają różnych narzędzi, ale jeśli usiądą razem i je sobie przybliżą, mogą dowiedzieć się czegoś, na co zamknięci w swoim świecie, by nie wpadli. To „swatanie” sprawia, że masa ludzi, jakich poznajemy, ma szansę poznać się wzajemnie.

Krytyka Polityczna to miejsce, gdzie znaleźliśmy przyjaciół. Wydanie co roku 40 książek, zaproszenie publiczności na 400 wydarzeń w całej Polsce, opublikowanie na łamach KrytykaPolityczna.pl 1000 materiałów to sporo pracy, ale też masa radości, którą się dzielimy. Bardzo się cieszymy, kiedy radości te możemy dzielić z zaprzyjaźnionymi organizacjami. Wielu z nas wyrosło na Krytyce Politycznej i współtworzy dziś ruchy społeczne, NGOsy. Nadal śledzimy to, co robimy, i staramy się wspierać. Współpracujemy, inspirujemy się, motywujemy do działania. Również z przyjaciółmi z innych państw.

 

AGORA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ KRYTYKA POLITYCZNA I PRZYJACIELE

Sierpniowe spotkania w Cieszynie przez lata były dla środowiska Krytyki Politycznej świętem, wakacjami, miejscem podsumowań działań i snucia planów na przyszłość. Od trzech lat są miejscem spotkania również z przyjaciółmi spoza Polski. Zaprosiliśmy do Cieszyna zaprzyjaźnione organizacje, żeby lepiej się poznać, czegoś od siebie nauczyć, ale też żeby móc przebić sobie piątki i wspólnie porozmawiać o zmienianiu świata na lepszy, bo wiemy, że wszystkich nas to bardzo interesuje.

Wśród gości trzech edycji spotkania Agora CEE dołączyli do nas m.in. przedstawiciele i przedstawicielki: 15M Barcelona International, Barcelona en comu i Podemos z Hiszpanii, A2/A2larm, Solidarita, Socialistická Solidarita i ProAlt z Czech, magazynu “Dissent” ze Stanów Zjednoczonych, Esc Atelier z Włoch, European Cultural Foundation z siedzibą w Holandii, European Alternatives, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (The Studio of Young Artists’ Association – SYAA), Kettős Mérce i Human Platform Association z Węgier, Kalektar, 34mag.net, Makeout, Nasz Dom i pARTisan z Białorusi, Oberliht z Mołdawii, The Baltic Branch of National Centre for Contemporary Arts i Tranzit z Rosji, Visual Culture Research Center i Політична критика (Political Critique Ukraine) z Ukrainy, ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) i Dekabristen z Niemiec, Uniti salvam z Rumunii, Institut pro rozvoj levicové teorie (Instytut Rozwoju Myśli Lewicowej), Human Rights Institute i POLE ze Słowacji, OSIFE z siedzibą w Madrycie, Subtopia ze Szwecji, Russian Socialist Movement, Openleft.ru z Rosji, Radnicka Prava, Pravo Na Grad i Alliance Operation City z Chorwacji, portalu OpenDemocracy, Mosaik z Austrii, Locomotive.press i In Corpore Association z Litwy, sieci Bank Watch, Avtonomi Akadimia z Grecji.

 

KRYTYKA POLITYCZNA W UKRAINIE I ROSJI

Visual Culture Research Center (VCRC) powstało w 2008 jako platforma współpracy między społecznościami: akademicką, artystów i aktywistów. VCRC to niezależna inicjatywa, której członkowie zajmują się działalnością wydawniczą, artystyczną, naukową, organizacją otwartych wykładów, dyskusji i konferencji. W 2015 roku Visual Culture Research Center uhonorowano nagrodą European Cultural Foundation’s Princess Margriet Award.

Political Critique Ukraine, projekt pod egidą VCRC, narodziła się w 2012 roku. Początkowo ukraińska Krytyka Polityczna ukazywała się jako rocznik poświęcony problemom społeczeństwa ukraińskiego. Z uwagi na postępującą digitalizację w styczniu 2015 roku uruchomiliśmy stronę interneto1)wą. Projekt Political Critique Ukraine zaistniał dzięki bliskiej współpracy VCRC i polskiej Krytyki Politycznej.

Za swoją misję uważamy propagowanie ideałów równości i wolności od dyskryminacji w sferze społecznej i ekonomicznej, za pośrednictwem wydawnictw drukowanych, a także strony internetowej.

 

SIEĆ “CONNECTED ACTION FOR THE COMMONS”

European Cultural Foundation (Europejska Fundacja Kultury), której bliska jest idea tworzenia pomostów między jednostkami i instytucjami, między animatorami kultury i działaczami społecznymi zaangażowanymi w lokalne inicjatywy zmieniające najbliższą im przestrzeń społeczno-kulturową a decydentami, stworzyła program wspierający organizacje i instytucje działające na polu kultury, na rzecz wspólnoty i demokracji.

Krytyka Polityczna została wybrana do udziału w tym przedsięwzięciu jako jedna z sześciu organizacji z Europy. Obok Krytyki Politycznej w sieci znajdują się: Culture 2 Commons (Operacija:Grad, Clubture, Pravo na grad) z Chorwacji; Les Têtes de l’Art z Francji; Oberliht z Mołdawii; Platoniq (Goteo) z Hiszpanii; Subtopia ze Szwecji.

Dla wszystkich organizacji, tworzących sieć ważne są zagadnienia związane z szeroko rozumianymi dobrem wspólnym, przestrzenią publiczną, kulturą i ekonomią. ECF jest inicjatorem powstania sieci i pośrednikiem w budowaniu nowego modelu współpracy na płaszczyźnie europejskiej. Do współpracy przy programie ECF zaprosił doradców, którzy wspierają organizację w jej przedsięwzięciu. W gronie doradców są: Chrissie Faniadis, Juan Freire, Stojan Pelko, and Rana Zincir Celal. Program trwać będzie do roku 2017.

Jednym z ważniejszych wspólnych działań jest organizacja kolejnych edycji Idea Camp (Zlot pomysłów) dotyczącego problematyki przestrzeni wspólnej. Co oznacza dziś przestrzeń publiczna? Do czego i przez kogo jest dziś wykorzystywana? Jak tę przestrzeń współtworzyć, zmieniać, udostępniać, redefiniować?

W marcu w Madrycie autorzy najciekawszych zgłoszonych pomysłów na działania w przestrzeni publicznej wezmą udział w warsztatach, a najlepsze z nich dostaną dostaną dofinansowanie na realizację.

Wspólnie z ECF opublikowaliśmy książkę Build the City, prowadzimy również anglojęzyczny serwis poświęcony dobru wspólnemu w kulturze na PoliticalCritique.org.

Więcje na www.culturalfoundation.eu

 

TIME TO TALK

Time to Talk to młoda i dynamicznie działająca ogólnoeuropejska sieć centrów debaty, której celem jest stymulowanie dyskusji na najważniejsze społeczno-polityczne tematy. Utworzona w 2011 roku, sieć zrzesza centra debaty z całej Europy, w tym z krajów spoza UE, np. z Rosji czy Turcji.

Zaczynając tam, gdzie dyskurs publiczny się urywa, TTT podejmuje istotne kwestie, które komentatorzy w mediach głównego nurtu nazbyt często ignorują bądź co najwyżej traktują pobieżnie, a członkowie i członkinie sieci starają się mierzyć z niewygodnymi problemami i proponują nowe punkty widzenia, każdorazowo zachęcając publiczność do udziału.

Co roku koncentrując się na innym obszarze tematycznym, Time to Talk stara się podejmować problemy, przed którymi stoją społeczności Europy, a czyni to zarówno na poziomie lokalnym, poprzez swoich partnerów, jak i międzynarodowym – łącząc wszystkie te lokalne perspektywy. W minionych latach zarysowano następujące obszary tematyczne: “What’s wrong with Europe? What does the future hold for Europe?” [2012-2013] oraz “The crisis of trust in Europe: how to build new bonds of mutual confidence” [2014- 2015]. Członkowie i członkinie Time to Talk spotykają się raz do roku, by dyskutować nad celami dalszej współpracy, a także by każdy z partnerów mógł zapoznać się z pracą innych. Niezależnie od tematyki obranej jako wiodąca w danym roku, Time to Talk pragnie łączyć obywateli we wspólnym namyśle, zachęcać ich do niezgadzania się ze sobą w atmosferze szacunku, a tym samym do zachowania postawy otwartości i ciekawości wobec świata dookoła.

Czytaj portal informacyjny TTT “Eurozine“.

 

EUROPEAN ALTERNATIVES

European Alternatives (EA) to ponadnarodowa organizacja w duchu społeczeństwa obywatelskiego i ruch obywatelski promujący demokrację, równość i kulturę poza ramami państwa narodowego. Należy rozwijać nowe formy ponadnarodowego obywatelstwa i nowe praktyki partycypacyjne. Nasz model jest zarazem ponadnarodowy i silnie lokalny, zakłada oddolną partycypację: program i działania tworzą aktywiści i aktywistki na całym kontynencie. Jesteśmy twórczy i lubimy eksperyment: rozumiejąc istotną rolę konferencji, debat i wykładów, staramy się wprowadzać innowacje, proponując formaty kampanii i działań zdolne wzbudzać zainteresowanie, organizując festiwale, wystawy, projekcje, zabawy i inne twórcze akcje oraz włączając artystów i działaczy kulturalnych w skład naszych grup roboczych. Zależy nam na przekraczaniu granic między dyscyplinami i specjalizacjami, tak by uzyskać szeroki ogląd problemów społecznych, politycznych i kulturalnych, a także ich wzajemnych interakcji.

Współpraca między Krytyką Polityczną i European Alternatives to sieciowe projekty edukacyjne i kulturalne, ale również współpraca w zakresie mediów.

Więcej o European Alternatives.

 

DIEM25

W lutym w Berlinie Janis Warufakis ogłosił powstanie paneuropejskiego ruchu politycznego na rzecz demokracji w Europie. Ten ruch to DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). Ogłoszony wtedy Manifest Demokratyzacji Europ y zaczynał się od słów: „Ze wszystkich kłopotów z globalną konkurencją, migracją i terroryzmem, potęgi Europy przeraża tak naprawdę tylko jedna perspektywa: demokracja!”.

Do udziału w konferencji powołującej DiEM25 zaproszony został Sławomir Sierakowski. Podczas spotkania Sierakowski upominał się o miejsce, jakie w Ruchu zająć powinna Europa Środkowa i Wschodnia. DiEM25 jest marzeniem o prawdziwej demokracji, jest ideą ruchu ruchów. Dla ludzi z Krytyki Politycznej oczywistym było, że warto w powstaniu tej formacji uczestniczyć.

Założyciele DiEM25 zwrócili się do Krytyki Politycznej z zaproszeniem do wejścia przez członków zespołu KP, Agnieszkę Wiśniewską i Igora Stokfiszewskiego, w skład komitetu koordynującego działalność ruchu. Skład grupy zatwierdzili w głosowaniu członkowie DiEM25.

Europa Środkowa i Wschodnia z Warufakisem

Dlaczego spośród wielu silnych ośrodków na lewicy w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, to my, działacze Krytyki Politycznej, zaproszeni zostaliśmy do komitetu koordynacyjnego DiEM25? Ze względu na nasze doświadczenie w obszarze międzynarodowego aktywizmu, a przede wszystkim naszą wieloletnią działalność na polu integrowania ruchów społecznych, organizacji i grup politycznych z tej części kontynentu.