Potrzebujemy pomocy finansowej na działania wspierające osoby uchodźcze z Ukrainy.

Przekaż darowiznę:

PLN

EUR

USD

Odpowiedzieć na potrzeby

Na terenie Cieszyna przebywa obecnie około 1000 osób uchodźczych z Ukrainy. Są to głównie kobiety, dzieci i osoby starsze.

Zdecydowana większość znalazła schronienie w domach prywatnych, niektórzy mieszkają w lokalach tymczasowych (hotele, domy wczasowe). Potrzebują jednak wsparcia w znalezieniu stałego mieszkania i pracy, załatwieniu spraw urzędowych, szkoły. Istotna jest również integracja nowych mieszkańców i mieszkanek Cieszyna ze społecznością lokalną.

Jako Świetlica chcemy odpowiedzieć na te potrzeby, uruchamiając centrum wolontariatu oraz budując program wydarzeń dla osób z Ukrainy, ale też dla pozostałych mieszkańców, które będą służyły integracji. Aby to zrobić, potrzebujemy pieniędzy.

cieszyn

Zamek w Cieszynie. Rys. Plawgo&Pyrka

Zamek w Cieszynie. Rys. Plawgo&Pyrka

Dlaczego prosimy Cię o pomoc?

Planujemy zatrudnić osobę koordynującą centrum wolontariatu, tłumacza/kę z językiem ukraińskim, zrekrutować i przeszkolić wolontariuszy i wolontariuszki, którzy będą pełnić rolę asystentów ukraińskich rodzin.

Z początkiem kwietnia uruchomiliśmy zajęcia teatralne dla ukraińskiej młodzieży, w planach jest organizacja grup wsparcia ukraińskich kobiet, ale też osób prywatnych, które już zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także organizacja warsztatów i spotkań integrujących społeczność lokalną z osobami z Ukrainy.

Ważne jest dla nas również wzmocnienie środowiska lokalnych NGO zaangażowanych w działania pomocowe na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy.

Z inicjatywy nieformalnej grupy Granica dla Granicy oraz naszej Świetlicy na początku kwietnia został powołany Cieszyński Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który obecnie zrzesza kilkanaście cieszyńskich organizacji i instytucji oraz społeczników. Połączyliśmy siły, aby efektywniej czerpać z naszego lokalnego potencjału.

Chcemy, aby nasze działania były jak najlepiej skoordynowane i miały charakter długofalowy.

Jak pomóc?

Żeby zrealizować wszystkie zaplanowane cele i działania, potrzebujemy zebrać 60 000 zł (ok. 15 000,00 USD lub 13 000,00 EUR). Środki te pozwolą nam sprawnie działać na rzecz osób uchodźczych do końca 2022 roku.

Przekaż darowiznę

PLN

EUR

USD

Dziękujemy

Razem z nami pomagasz zadomowić się w Cieszynie osobom z Ukrainy.

Zamknij